ויקיספר:מיזמי ויקיספר/מיזם היסטוריה לבגרות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מייסד המיזם הוא Yakov1122

 • המיזם מחולק למספר תתי מיזמים, כל אחד יבחר במה הוא רוצה לתרום לא חייב לפי הסדר, אך רצוי קודם את שני תתי המיזמים הראשונים.

תת מיזם היסטוריה א'[עריכה]

 • רשימת הדפים החסרים או הדורשים עריכה והרחבה בחלוקה לתקופות ופרקים:

התקופה השנייה - בין שתי מלחמות עולם - אפשרות א'[עריכה]

 1. כתב המנדט
 2. פעולות הנציבים הבריטים הרברט סמואל והלורד פלומר בארץ ישראל
 3. סיבות לעלייה ומאפייני העולים (ארצות מוצא, מעמד חברתי-כלכלי, הכשרה לעלייה) - שכתוב
 4. דרך בנין הבית הלאומי בתחומים: התיישבות חקלאית ועירונית, חינוך ותרבות,מסגרות חברתיות-כלכליות, מסגרות פוליטיות וכינון מוסדות לאומיים - שכתוב
 5. נושאי המחלוקת בין "מחנה הפועלים" לבין "המחנה האזרחי": הויכוח על דמות החברה הרצויה ועל דרך בנין הארץ - כתיבה
 6. צמתי העימות – מאורעות תרפ"א ותרפ"ט: הסיבות לפרוץ המאורעות והשפעותיהם על היחסים בין יהודים,ערבים ובריטים - שכתוב
 7. ההערכות הבריטית בעקבות המאורעות: הועדות, "הספרים הלבנים" הראשון והשני ואיגרת מקדונלד - שכתוב
 8. היערכות היישוב ומנהיגי התנועה הציונית לנוכח המאורעות והתמורה במדיניות של בריטניה:הקמת ארגון "ההגנה" ומחאות כלפי ראשית הנסיגה של בריטניה מהתחייבויותיה - כתיבה
 9. סיבות לעלייה ודרכי ארגונה - שכתוב
 10. ביסוס הבית הלאומי היהודי בשנות ה-30 בתחומים: התיישבות, כלכלה, תרבות - שכתוב
 11. המרד הערבי- הסיבות למרד ודפוסי המאבק של הערבים כלפי הבריטים וכלפי היהודים - שכתוב
 12. הערכות הישוב היהודי בשנים 1936- 1939 בתחומים: כלכלה, התיישבות וביטחון - שכתוב
 13. מדיניות בריטניה לנוכח המאורעות - מתוכנית החלוקה לספר הלבן השלישי - שכתוב

התקופה השנייה - בין שתי מלחמות עולם - אפשרות ב'[עריכה]

 1. סיבות לעלייה ומאפייני העולים (ארצות מוצא, מעמד חברתי-כלכלי, דרכי ארגון העלייה) - שכתוב
 2. המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בתחומים: התיישבות חקלאית ועירונית, כלכלה, חינוך ותרבות - כתיבה

תקופה שנייה-פרק שני ארצות האסלאם והיהודים בהן בין שתי מלחמות העולם[עריכה]

 1. חביבה מסיכה - לצמצם רק לפרטים החשובים,כדי שיהיה אפשר להגיד שלא מדובר בדף שזכויות היוצרים שלו הוא בסיכומונה
 2. אלבר ממי - לצמצם רק לפרטים החשובים,כדי שיהיה אפשר להגיד שלא מדובר בדף שזכויות היוצרים שלו הוא בסיכומונה

תת מיזם היסטוריה ב'[עריכה]

 • רשימת הדפים החסרים או הדורשים עריכה והרחבה בחלוקה לתקופות ופרקים:

תקופה ראשונה - בין שתי מלחמות העולם[עריכה]

תקופה שנייה - גרמניה בימי הרייך השלישי, מלחמת העולם השנייה והשואה[עריכה]

 1. דרכי ההתמודדות של הנהגת יהודי גרמניה עם המדיניות הנאצית שנכפתה על היהודים - כתיבה
 2. יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש והגורמים לכך (דוגמא ממדינה אחת בלבד) - זקוק לעוד דוגמאות
 3. חסידי אומות עולם - זקוק לעוד דוגמאות
 4. עמדת ממשלות בעולם החופשי (דוגמא ממדינה אחת) - דרושות דוגמאות נוספות
 5. הולנד
 6. בלגיה
 7. צרפת
 8. רומניה
 9. בולגריה
 10. יוון
 11. איטליה
 12. הונגריה
 13. מרוקו
 14. אלג'ירה
 15. לוב
 16. מדיניות הנאצים כלפי היהודים בתוניסיה - כתיבה
 17. נסיבות הכיבוש הנאצי ומטרתו - כתיבה
 18. היסטוריה לבגרות/ היהודים במערב אירופה, במרכז ובדרומה ובארצות צפון אפריקה בימי השואה/עמדת האוכלוסייה המקומית (איטליה וצרפת) - כתיבה
 19. קורות יהודי תוניסיה בששת חודשי השלטון הנאצי, האם הם חלק מהשואה - כתיבה
 20. מדיניות הנהגת היישוב היהודי בא"י כלפי בריטניה – מדיניות של שיתוף ושל מאבק, סיבות ודרכי מימושה - כתיבה
 21. היחסים בין אירגוני המחתרת בזמן המלחמה - כתיבה
 22. פעולות עזרה וניסיונות הצלה למען יהודי אירופה - כתיבה

תקופה שלישית - נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1945‏-1950 (נושא העמקה)[עריכה]

 1. הכוחות הלוחמים-מטרותיהם והיערכותם - כתיבה
 2. מדיניות הפינוי של הבריטים - כתיבה
 3. מוקדי לחימה העיקריים בארבעת החודשים הראשונים - כתיבה
 4. תוכנית ד' ותוצאותיה - כתיבה
 5. ההכרזה על הקמת המדינה-השיקולים,הסיכויים והסיכונים בהכרזה על הקמת מדינת ישראל - כתיבה
 6. הקמת צה"ל ופירוק המחתרות - כתיבה
 7. תקופת הבלימה-מראשית הפלישה ועד ההפוגה הראשונה - כתיבה
 8. ההפוגה הראשונה - כתיבה
 9. קרבות עשרת הימים,ההפוגה השנייה והמבצעים האחרונים - כתיבה
 10. הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים - כתיבה

תקופה שלישית - נושאים נבחרים מתולדות ישראל והעמים בשנים 1945-1950(נושא מבוא/גישור)[עריכה]

 1. הבהרת המושג "מלחמה קרה" והצגת גילוייה - כתיבה
 2. הגורמים השונים שהביאו לסיום המנדט הבריטי בארץ-ישראל - כתיבה
 3. הדיון באו"ם בשאלת ארץ-ישראל, עמדת המעצמות והחלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 - כתיבה
 4. מאפייני השלב הראשון של מלחמת העצמאות - כתיבה
 5. הגורמים להחלטה על הכרזת המדינה בה' אייר תש"ח, 15 במאי 1948 - כתיבה
 6. הסכמי שביתת הנשק והבעיות שנותרו לא פתורות - כתיבה

תקופה רביעית - (נושא העמקה)[עריכה]

 1. מגמות איחוד ומגמות פיצול במדינות ערב והשפעת המלחמה הקרה על מגמות אלה - כתיבה
 2. מצרים בתקופת שלטונו של נאצר – מדיניות הפנים ומדיניות החוץ - כתיבה
 3. סוריה – מאבקי הכוח בין קבוצות פוליטיות, מפלגת הבעת' והתבססות שלטונה בסוריה - כתיבה
 4. לבנון – הגורמים שאיימו על אחדותה ועל שלמותה של לבנון, מלחמת האזרחים ותוצאותיה - כתיבה
 5. ירדן - הגורמים שאיימו על שלמותה ואחדותה של ממלכת ירדן והיחסים של ירדן עם העולם הערבי - כתיבה
 6. הבהרת תפיסת הביטחון הבסיסי ותפיסת הביטחון השוטף - כתיבה
 7. ב. תופעת "ההסתננות" ופעולות התגמול - כתיבה
 8. המהלכים שהובילו למלחמה: צעדים של מצריים שהגבירו את המתיחות - כתיבה
 9. הגורמים שהניעו את ישראל להצטרף למלחמה יחד עם אנגליה וצרפת נגד מיצריים - כתיבה
 10. התוצאות וההשפעות של מלחמת סיני - כתיבה
 11. המאבק על מקורות המים והתקריות בגבול הסורי - כתיבה
 12. הגורמים למלחמת ששת הימים - כתיבה
 13. הצעדים שנקט נאצר בתקופה שקדמה למלחמה (אפריל – יוני- 1967) - כתיבה
 14. התוצאות וההשפעות של מלחמת ששת הימים - כתיבה
 15. הגורמים למלחמת יום הכיפורים - כתיבה
 16. המהלכים העיקריים של המלחמה (אין הכוונה לפרוט הקרבות) - כתיבה
 17. תוצאות והשפעות של מלחמת יום הכיפורים - כתיבה
 18. ארצות המוצא של העולים, הסיבות לעליה וממדיה - כתיבה
 19. דפוסי ארגון של העלייה - כתיבה
 20. תהליך קליטת העלייה במדינת ישראל – קשיים, שיקולים מעצבים ודרכי קליטה - כתיבה
 21. אירועי ואדי סאליב – יולי 1959, משמעותם והשפעתם - כתיבה
 22. התמורות ביחס החברה הישראלית לשואה - כתיבה
 23. דרכים בעיצוב זיכרון השואה - כתיבה
 24. משפט אייכמן והשפעתו על יחס החברה הישראלית לשואה - כתיבה

תת מיזם - דפי מושגים, מונחים והסברים[עריכה]

המטרה של הדפים האלו לתת רקע כללי למה שנאמר,לתת הסברים למושגים שונים שמופיעים בדפים ולהסביר על מבנה הבחינה ואפשרויות הבחירה.

תת מיזם תבנית פרקים לכל נושא[עריכה]

 • יש ליצור תבנית פרקים לכל נושא - לדוגמא כאן
 • כמובן שיש ליצור גרסת הדפסה
 • לפרטים על יצירת התבנית ליחצו כאן