היסטוריה לבגרות/המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בשנות ה-30/סיבות לעלייה ומאפייני העולים (ארצות מוצא, מעמד חברתי-כלכלי, דרכי ארגון העלייה)

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

סיבות לעלייה[עריכה]

בשנות ה-30 הייתה עלייה יהודית לארץ ישראל שנקראה "תקופת העלייה החמישית (1939-1929)" והיא חולקה לכמה תקופות:

  • 1931-1929
  • 1937-1931
  • 1939-1937

בתקופה הזאת היה גידול דמוגראפי של היישוב היהודי מ-170 אלף אנשים(ב-1929) ל-350 אלף אנשים (ב-1935) ול-420 אלף (ב-1939). הגורמים לעלייה לארץ ישראל:

מנדט בריטי[עריכה]

מאז פרסום איגרת מגדולנד לוייצמן (1931) ועד 1937 ארץ ישראל הייתה פתוחה לעלייה יהודית. ברטניה שלטה בא"י בהתאם לעקרונות של הצהרת בלפור וטופס המנדאט ולא הגבילה עלייה והתיישבות יהודית בארץ.

אנטישמיות באירופה[עריכה]

יהודים עלו לא"י בגלל אנטישמיות שהתפשטה באירופה שהיטלר עלה לשלטון בגרמניה ב-30.1.1933. המדיניות של גרמניה הנאצית הייתה "לעשות את גרמניה נקייה מיהודים" על ידי כפיית הגירתם אל מחוץ למדינה.

האנטישמיות השפיעה לרעה לא רק על יהודי גרמניה אלא גם על יהודים שחיו בפולין במדיניות הבלטיות ולכן יהודים שנפגעו בפרנסתם ובמעמד הפוליטי עלו לא"י.

ארצות הברית עדין סגורה בשעריה[עריכה]

בשנות ה-30 ארה"ב המשיכה במדיניות ההגירה שלה שהטילה לכניסת והגבלות על כניסת מהגרים. עקב הגבלות אלה וקושי קבלת אישור כניסה לארה"ב עלו יהודים לא"י.

הסכם ההעברה[עריכה]

יהודים עלו לא"י מגרמניה בזכות הסכם ההעברה (1934) בין גרמניה הנאצית ובין התנועה הציונית. ליהודים הורשו לעזוב את גרמניה עם רכוש אך בלי מזומן.

מניעים משיחיים[עריכה]

בשנות ה-30 עלו קצת יהודים מארצות האיסלאם לא"י, לרוב ממניעים דתיים משיחים.


דרכי ארגונה[עריכה]

בדרך כלל רוב העולים שהגיעו לא"י עשו זאת לבד. ובכל זאת ארגונים ומוסדות יהודים עזרו ליהודים לעלות לא"י:

עלית הנוער[עריכה]

יהודים מגרמניה לקחו יוזמה והקימו בעזרת הסוכנות היהודית לא"י את מוסד לעלית הנוער. מבין המוסדות היו : רחל פריאר והנריטה פולד. יהודים בני 18-12 נקלטו בקיבוצים ואח"כ בכפרי נוער.

בנציגות הארצית של יהודי גרמניה[עריכה]

מוסד זה קם ביוזמתם של יהודים בגרמניה, הוא ייצג את כל הקהילות היהודיות שחיו שם. המוסד עזר ליהודים מגרמניה להגיע לא"י. בזכות הפעולות של הנציגות הארצית, עשרות אלפי יהודים מגרמניה הגיעו לא"י והם עיצבו את האופי של כל העלייה החמישית בזכות איכותם האנושית (אקדמאיים, מהנדסים, מורים, מוזיקאליים ועוד) ובזכות הכסף והרכוש שהם הביאו עימם.

המוסד לעלייה[עריכה]

ב-1937 ברטניה הטילה הגבלות על כניסת יהודים לא"י וזאת בגלל שניסתה למצוא פתרון לסכסוך היהודי ערבי בא"י ע"י חלוקת הארץ לשני מדינות. ראשי היישוב היהודי בא"י לא השלימו עם ההגבלות לעלייה ולכן הסוכנות היהודית הקימה את מוסד עלייה ב'. מוסד זה הקים תשתית ארגונים בכל קהילה יהודית באירופה ובארצות האיסלאם על מנת להביא יהודים לא"י אפילו בצורה בלתי חוקית. מוסד עלייה ב' פעל פרק זמן של כ-10 שנים (1947-1937).