היסטוריה לבגרות/פולין ויהודי פולין בין שתי מלחמות עולם/המאפיינים והתמורות שחלו בחיי היהודים בתחומים השונים ביטויים לאוטונומיה יהודית

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מפת פולין בין שתי מלחמות העולם

דמוגרפיה[עריכה]

היהודים היוו כ-10 אחוז מכלל האוכלוסיה בפולין, כ-3 מיליון נפש, וכ-25 אחוז מאוכלוסית המיעוטים. מרביתם חיו בערים הגדולות- אוכלוסיה עירונית, בחלק מהערים הגדולות כגון קראקוב ולודז' שיעורם הגיע ל-30 עד 50 אחוז מכלל האוכלוסיה בערים אלו. היתר חיו בעירות קטנות מחוץ לערים.

מעמד חוקי משפטי[עריכה]

בשל בעיית המיעוטים ניסח חבר הלאומים את "חוזה להגנת המיעוטים" שעליו התחייבו המדינות. על פי החוזה זכויות המיעוטים לשיוויון זכויות אזרחי מלא וכן לאוטונומיה הבאה לידי ביטוי בשפה, בתרבות, בדת ובחינוך. ואכך היהודים קיבלו היתר לפתוח בתי ספר ותיאטראות, עיתונות וספרים, אשר עסקו בתרבות היהודית, כל זה מתקציבים ממשלתים. אך למרות זאת, נתפסו היהודים כזרים ולא שייכים מצד האוכלוסייה הכללית, וההתייחסות אליהם היתה מפלה, וחוזה המיעוטים לא נשמר. יהודים סבלו ממגבלות קשות כגון: השתלבות במשרות ציבוריות ליהודים, מניעת אשראי לעסקים יהודים, הגבלת סטודנטים יהודים וכדומה.

חינוך[עריכה]

בתחום החינוך בלטו שתי מגמות:

  1. תלמידים רבים עזבו את הישובים לרכישת השכלה חילונית. התפתחותו של חינוך יהודי חילוני- רשת "תרבות" שבה היו מוסדות מגן ועד לסימנר בעיברית. הרשת חינכה למורשת, היסטוריה, ושפה עברית תוך הדגשה חינוכית לערכים כלליים והשכלה כלכלית.
    • מעבר של תלמידים יהודים לבתי ספר פולנים. אחד הגורמים המרכזים לכך, שמוסדות להשכלה גבוהה לא קיבלו בוגרי בתי ספר יהודים.
  2. במקביל לתהליך החילון החלה פריחה של חינוך התורני. הוקמו מרכזים תורנים חשובים -ישיבות מיר ולובלין.