לדלג לתוכן

XHTML10STRICT

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כללי[עריכה]

רשימת כל האלמנטים בסדר הא"ב[עריכה]

רשימת כל האלמנטים על-פי נושאים[עריכה]

מבניות

צאצאים של head

היפר-קישור

תמונה

טקסט

כותרות

טפסים

טבלאות

רשימות

עיצוב טקסט

תסריטים

מפת תמונה, צד שרת

גרסאות

דו כיווניות

קבוצות מאפיינים[עריכה]

קבוצות תוכן עיקריות[עריכה]

קבוצות תוכן משניות[עריכה]

קבוצות אבות[עריכה]

איסורים מיוחדים על אלמנטים[עריכה]

באופן תיאורטי ניתן להכיל בתוך אלמנט form אלמנט fieldset ובתוכו להכיל עוד אלמנט form. אין אפשרות מעשית לאסור זאת על ידי הכללים הרגילים של DTD, ולכן מרוכזים לפניכם האיסורים הנוספים על הכלה בכל רמה אפשרית:

לאלמנט a
אסור להכיל עוד אלמנטים מסוג a.
לאלמנט pre
אסור להכיל את האלמנטים: img, object, big, small, sub או sup.
לאלמנט button
אסור להכיל את האלמנטים: input, select, textarea, label, button, form, fieldset, iframe או isindex.
לאלמנט label
אסור להכיל עוד אלמנטים מסוג label.
לאלמנט form
אסור להכיל עוד אלמנטים מסוג form.