לדלג לתוכן

XHTML10STRICT/input

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מאפיינים

[עריכה]
 • מאפיינים כלליים:
 • מאפייני מיקוד: accesskey, tabindex, onfocus, onblur.
 • accept - סוג: סוגי תוכן (מחרוזת).
 • alt - סוג: מחרוזת.
 • checked - סוג: רשימת ערכים: checked.
 • disabled - סוג: רשימת ערכים: disabled.
 • maxlength - סוג: מספר (מחרוזת).
 • name - סוג: מחרוזת.
 • onchange - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת).
 • onselect - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת).
 • readonly - סוג: רשימת ערכים: readonly.
 • size - סוג: מחרוזת.
 • src - סוג: קישור (מחרוזת).
 • type - ערך ברירת מחדל: "text" סוג: רשימת ערכים (רשימת ערכים: text | password | checkbox | radio | submit | reset | file | hidden | image | button).
 • usemap - סוג: קישור (מחרוזת).
 • value - סוג: מחרוזת.

תוכן

[עריכה]

תג ריק - ללא תוכן.

אבות אפשריים

[עריכה]

קבוצת אבות 1: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dfn, dt, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, kbd, label, legend, p, q, samp, small, span, strong, sub, sup, tt, var
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, a, fieldset, object, pre.