לדלג לתוכן

XHTML10STRICT/select

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מאפיינים[עריכה]

  • מאפיינים כלליים:
  • disabled - סוג: רשימת ערכים: disabled.
  • multiple - סוג: רשימת ערכים: multiple.
  • name - סוג: מחרוזת.
  • onblur - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת).
  • onchange - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת).
  • onfocus - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת).
  • size - סוג: מספר (מחרוזת).
  • tabindex - סוג: מספר (מחרוזת).

תוכן[עריכה]

לפחות אחד מבין האלמנטים הבאים:

ליתר דיוק - ביטוי רגלורי:

אבות אפשריים[עריכה]

קבוצת אבות 1: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dfn, dt, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, kbd, label, legend, p, q, samp, small, span, strong, sub, sup, tt, var
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, a, fieldset, object, pre.