לדלג לתוכן

XHTML10STRICT/תוכן Inline

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אפס או יותר צאצאים מתוך הרשימה הבאה (תוכן רשות):

  • אלמנטים מסוג שונות שורה:

ליתר דיוק - ביטוי רגולרי:

(טקסט (#PCDATA) | a | br | span | bdo | map | object | img | tt | i | b | big | small | em | strong | dfn | code | q | samp | kbd | var | cite | abbr | acronym | sub | sup | input | select | textarea | label | button | ins | del | script)*