לדלג לתוכן

XHTML10STRICT/מאפייני אירוע

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
  • onclick - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש בעת לחיצה בודדת (click) על האלמנט.
  • ondblclick - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש בעת לחיצה כפולה (double click) על האלמנט.
  • onmousedown - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש ברגע הלחיצה על כפתור העכבר על האלמנט.
  • onmouseup - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש ברגע הרמת כפתור העכבר על האלמנט.
  • onmouseover - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש כאשר סמן העכבר מרחף מעל האלמנט.
  • onmousemove - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש כאשר סמן העכבר זז מעל האלמנט.
  • onmouseout - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש כאשר העכבר יוצא מתחום האלמנט.
  • onkeypress - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש כאשר מקש מקלדת נלחץ ונעזב וכשהאלמנט פעיל.
  • onkeydown - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש כאשר מקש מקלדת נלחץ וכשהאלמנט פעיל.
  • onkeyup - סוג: תסריט (סקריפט) (מחרוזת). מתרחש כאשר מקש מקלדת נעזב וכשהאלמנט פעיל.