לדלג לתוכן

XHTML10STRICT/מבנה המסמך

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

זהו מבנה המסמך של XHTML 1.0 STRICT.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> (שורה אופציונלית)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>My Title</title>
  ...
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>


שורת xml אינה מומלצת מסיבות של תאימות אך אם היא מופיעה היא בהכרח השורה הראשונה. יש להשתמש בה כאשר משתמשים בקידוד שונה מ-utf-8. במקרה זה יש לרשום בערך המאפיין encoding את קידוד המסמך. על מנת להמנע מבעיות תאימות מומלץ בשלב זה לא להשתמש בה אך לשמור את המסמכים ב-utf-8.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


שורת הצהרת סוג מסמך (DTD - Document Type Declaration). זוהי שורת חובה בדיוק כמו שהיא כתובה כאן. אם יש שורת xml זוהי השורה השניה. אחרת זוהי השורה הראשונה בקובץ.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">


גוש html יבוא מיד לאחר שורת הצהרת סוג מסמך. המאפיין xmlns הוא חובה עם הערך המצויין כאן. ניתן לציין בתג html מאפיינים נוספים. ראה XHTML10STRICT/html.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">...</html>


גוש head הגוש הראשון בתוך גוש html והוא חובה. ראה XHTML10STRICT/head. גוש ה-title בתוכו גם הוא גוש חובה ואסור לו להיות ריק! ראה XHTML10STRICT/title.

<head>
  <title>My Title</title>
...
</head>


גוש body הוא הגוש השני בתוך גוש html וגם הוא חובה. אך מותר לו להיות ריק. בתוכו מותר לשים אך ורק אלמנטים מסוג גוש (כמו p, h?, div וכו'). ראה XHTML10STRICT/body.

<body>
...
</body>


מלבד הגושים head ו- body אין כלום בתוך גוש html.