לדלג לתוכן

XHTML10STRICT/table

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מאפיינים

[עריכה]
  • מאפיינים כלליים:
  • border - סוג: פיקסלים (מחרוזת).
  • cellpadding - סוג: אורך (מחרוזת).
  • cellspacing - סוג: אורך (מחרוזת).
  • frame - סוג: מסגרת טבלה (רשימת ערכים: void | above | below | hsides | lhs | rhs | vsides | box | border).
  • rules - סוג: סרגלי טבלה (רשימת ערכים: none | groups | rows | cols | all).
  • summary - סוג: טקסט (מחרוזת).
  • width - סוג: אורך (מחרוזת).

תוכן

[עריכה]

ביטוי רגלורי:

(caption?, (col*|colgroup*), thead?, tfoot?, (tbody+|tr+))

אבות אפשריים

[עריכה]

קבוצת אבות 2: blockquote, body, noscript
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, button, fieldset, form, map, object.