לדלג לתוכן

XHTML10STRICT/תוכן Block

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אפס או יותר צאצאים מתוך הרשימה הבאה (תוכן רשות):

  • אלמנטים מסוג גוש:
  • אלמנטים מסוג שונות:

ליתר דיוק - ביטוי רגלורי:

(p | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | div | ul | ol | dl | pre | hr | blockquote | address | fieldset | table | form | noscript | ins | del | script)*