Javascript/מספר

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

בערך מסוג מספר ניתן לבצע חישובים שונים: חיבור, חיסור, כפל, חילוק ופעולות שונות. כמו כן, ישנן מתודות מיוחדות שאפשר להפעיל על משתנה שמכיל מספר.

פעולות רגילות[עריכה]

פעולות מיוחדות[עריכה]