JavaScript/הוראת switch

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוששגיאות פרמטריות בתבנית:מבנה תבנית עבודה

פרמטרים ריקים [ 1 ] לא מופיעים בהגדרת התבניתJavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריותגרסה להדפסה

התנאי switch מאפשר לנו להצג תוצאות של יותר מאופציה אחת כלומר התנאי if אומר לנו שאם התוצאי נכונה הוא ידפיס משהו מסויים התנאי else מאפשר לנו לבקש להדפיס עוד משהו אם התוצאה לא נכונה והתנאי switch מאפשר לנו להציג מספר רב יותר של אפשרויות

תחביר והסבר[עריכה]

var n = 0
switch(n)
{
  case 1:
  { 
    document.write(" שווה 1 n");
  }
break

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n יהיה שווה 1

  
  case 2:
   { 
    document.write(" שווה 2 n");
  }
 break

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n יהיה שווה 2

  
  default: 
  { 
    document.write(" שווה 0 n");
  }

כאן נכתבת הפקודה, או הפקודות, שתתבצע אם n לא יהיה שווה ל 1, וגם לא ל 2; כלומר התנאים הקודמים לא התקימו.

}