JavaScript/לולאת do-while

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

הלולאה do-while שונה מ-while רק בהבט אחד. הקוד קודם מבוצע פעם אחת (ללא קשר לקיום התנאי) ורק אחר כך התנאי נבדק.

קוד[עריכה]

<script type="text/javascript">
var i=8;
do 
{
document.write("The number is " + i);
document.write("<br />");
i=i+1;
}
while (i<3)
</script>

הסבר[עריכה]

לפי תנאי הלולאה (ה־while), הפקודה מבוצעת רק אם i קטן מ-3. כיוון ש־i=8, הפקודה לא הייתה צריכה להתבצע. אך מכיוון שהלולאה היא מסוג do while הפקודה בוצעה בכל אופן, אך הביצוע נפסק אחרי פעם אחת. אילו i היה שווה 1 הפקודה היתה מתבצעת פעמיים.