JavaScript/לולאת while

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

לולאות

מערכים

פונקציות

אובייקטים

JavaScript למתקדמים

ספריות


גרסה להדפסה

תחביר והסבר[עריכה]

<script language="javascript">
while(condition)
{
command 
}
</script>

כל עוד מתקיים התנאי (condition), הדפדפן ידפיס את את הפקודה (command) הנמצאת בתוך הסוגריים המסולסלות. בדרך כלל, שמים אופרטור השוואה לתוך הסוגריים הרגילות המייצגות את התנאי (condition). ולתוך הסוגריים המסולסלות כותבים פקודה (command) כמו למשל, ("התנאי מתקיים")document.write

בכל אופן, תראו את הדוגמאות ואז תבינו טוב יותר במה מדובר.

דוגמא[עריכה]

קוד[עריכה]

<script language="javascript">
var a=1;
while(a<6) / כל עוד איי קטן מ-6 התנאי הנמצא בין הסוגריים המסולסלות יתקיים.
{
document.write("המספר כעת הוא" + a);
a=a+1; / איי ועוד אחת
}
</script>

תוצאה[עריכה]

המספר כעת הוא 1
המספר כעת הוא 2
המספר כעת הוא 3
המספר כעת הוא 4
המספר כעת הוא 5