JavaScript/פונקציה שאינה מחזירה ערך

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

לולאות

מערכים

פונקציות

אובייקטים

JavaScript למתקדמים

ספריות


גרסה להדפסה

פונקציה היא קטע קוד, שניתן לקרוא לו כשצריך והוא מבצע פעולה מסויימת. פונקציות יכולות לקבל פרמטרים, ולהחזיר ערכים.

מבוא לפונקציות[עריכה]

דוגמא[עריכה]

ניתן להגדיר פונקציות ב-JavaScript כמו בכל שפות התכנות. עושים זאת על-ידי שימוש במילה השמורה function.

var hello = function()
{
  alert("Hello!");
};

hello();

הסבר[עריכה]

  • function - מילה שמורה להגדרת הפונקציה.
  • hello - שם הפונקציה
  • () - סוגריים - נשתמש בהם אחר-כך כדי להעביר פרמטרים, אך חובה להשתמש בהם גם אם אין פרמטרים.
  • {} - סוגריים מסולסלים - מציינים את תחילת וסוף הפונקציה וחובה להשתמש בהם
  • alert("Hello!") - קוד ה-Javascript שהפונקציה מבצעת.
  • hello(); - קריאה לפונקציה.

פונקציה נהפכת בעצם לפקודה נוספת, ואנו יכולים להשתמש בה על ידי קריאה , כמו בשורה האחרונה בדוגמה.

פונקציות עם פרמטרים[עריכה]

תחביר והסבר[עריכה]

על מנת להגדיר פרמטרים לפונקציה, נכתוב את שמותיהם, מופרדים בפסיקים בתוך הסוגריים.

var mymessages = function(message1,message2)
{
  alert(message1);
  alert(message2);
};

הפונקציה הזו מקבלת שני פרמטרים: message1 ו- message2 ומציגה אותם למשתמש בזה אחר זה

שימוש בפונקציה המובנת alert[עריכה]

הפונקציה

alert();

מגדירה הערת אזהרה. ההודעה תכיל את המסר הכתוב בתוך הסוגריים. דוגמא:

var shalom=function(){
alert("shalom");
};

ניתן,להוסיף, כפי שכבר ראינו בדוגמה פרמטרים בסוגריים (message1,message2). כך למשל גם בדוגמא (shalom) נוסיף למשל את הפרמטר xman ונכתוב:

var shalom = function(xman){
alert("shalom"+" "+xman)
};

שילוב הפונקציה במסמך HTML[עריכה]

כדי לשלב את הפונקציה במסמך HTML , בדר"כ המקום הטוב ביותר הוא בין ה-<head> כך נבטיח את הגדרת הפונקציה לפני שהשתמשנו בה. דוגמא:

<html>
<head>
<title>Functions</title>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

var shalom = function(xman){

alert("shalom " + " " + xman);
};
</script>
</head>
<body>
<h1>Function Example</h1>
<P>This is a fanction</P>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">

shalom("xman");

</script>

</body>
</html>>