JavaScript/מערך חד מימדי

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

לולאות

מערכים ומיונים

פונקציות

אובייקטים

JavaScript למתקדמים

ספריות

JavaScript למתקדמים


גרסה להדפסה


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.מערך הוא משתנה מיוחד. הוא יכול להכיל יותר מערך אחד באותו זמן. לכל אחד הערכים שלו ניתן מספר סידורי. בעזרת מספר זה, האינדקס של הערך, מתיחסים לערך מסוים מבין רשימת הערכים שהוא מכיל. הערך הראשון במערך הוא 0 השני הוא 1 השלישי הוא 2 וכן הלאה


דוגמה[עריכה]

קוד[עריכה]

let avot = ['אברהם','יצחק','יעקב']
let numbers = [55,30,71,24]
document.write(avot[0]);  // יחזיר את השם אברהם
document.write(numbers[1]);  // יחזיר את המספר 30

תכולת המערך[עריכה]

מערך יכול להכיל טקסט מספרים משתנים ואף להכיל רשימת מערכים (מערך דו ממידי)או רשימת אובייקטים
דוגמה:

פעולות ומתודות נפוצות[עריכה]

אורך המערך Array.length לדוגמה:
הוספת איבר נוסף לסוף המערך ()pus
הסרת איבר האחרון שבמערך ()pop
הוספת איבר נוסף לתחילת המערך ()unshift
הסרת איבר הראשון שבמערך ()shift
מציאת מיקום איבר במערך ()indexOf
עוד פעולות..
דוגמאות:

לולאות על מערכים[עריכה]

באמצעות לולאה ניתן לעבור על הערכים שבמערך ולבצע פעולות שונות
ניתן לעבור על המערך באמצעות לולאת for אך ישנם גם לולאות מיוחדות למערכים

דוגמא ללולאת for על מערך[עריכה]

קוד[עריכה]

<script>
var array = [ "a string", 10 ];
for ( i = 0; i < array.length; i++)
  document.writeln(array[i] + "<br />");
</script>

תוצאה[עריכה]

a string
10

לולאה - for...in[עריכה]

לדוגמא

קוד[עריכה]

<script>
var my_names = new Array(
  "Gal Madar",
  "Daniel Cohen"
);
my_names[my_names.length + 1] = "Leonid Gilyadov";

for (i in my_names)
  document.write(i + "<br />");
</script>

תוצאה[עריכה]

Gal Madar
Daniel Cohen
Leonid Gilyadov

לולאות נוספות[עריכה]