לדלג לתוכן

JavaScript/אופרטורים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

אופרטורים הם סימנים אשר מקשרים משתנים או ערכים כדי לבצע פעולות.

אופרטור אריתמטי[עריכה]

הסבר[עריכה]

אופרטור אריתמטי הוא תו המסמן פעולה חשבונית.

אופרטור תיאור דוגמא תוצאה
+ חיבור a=1
b=2
a+b
3
- חיסור a=5
b=1
a-b
4
* כפל a=4
b=5
a*b
20
/ חילוק a=50
b=5
a/b
10
% מודולו (מחזיר שארית) 10%8 2
++ הגדלה
a=3 a++
4
-- הפחתה a=3
a--
2

דוגמא[עריכה]

קוד:

<script language="javascript">
let a=3;
let b=4;
document.write(a + "ועוד" + b + "שווה" + (a+b) + ".");// חיבור משתנים
</script>

תוצאה: (התוצאה מימין)

3 ועוד 4 שווה 7.

קיצורים[עריכה]

הסבר[עריכה]

אופרטור דוגמא זה כמו..
=+ x+=y x=x+y
=- x-=y x=x-y
=* x*=y x=x*y
=/ x/=y x=x/y
=% x%=y x=x%y

דוגמא[עריכה]

קוד:

<script language="javascript">
let x=2;
let y=4 ;
x+=y;// חיבור משתנים
document.write(x);// x הדפסת
</script>

תוצאה: (התוצאה מימין)

6

אופרטורי השוואה[עריכה]

הסבר[עריכה]

אופרטור הסבר דוגמא
== שווה ל- 3 == 4 מחזיר false (שקר)
=== שווה ל- (שיוויון ערכי המשתנים וגם סוגי המשתנים)

a="1" ; b=1

a === b מחזיר false (שקר) כי המשתנה הראשון הוא משתנה מספרי והשני הוא משתנה מחרוזת.

=! לא שווה ל- 4 =! 3 מחזיר true (אמת)
< גדול מ- 3 < 3 מחזיר false (שקר)
> קטן מ- 3 > 2 מחזיר true (אמת)
=< גדול או שווה ל- 7 =< 3 מחזיר false (שקר)
=> קטן או שווה ל- 7 => 4 מחזיר true (אמת)

דוגמא[עריכה]

קוד:

<script language="javascript">
let x=2;
let y=4 ;
if  (x < y)  //  אם התנאי קיים אז הפקודה שנמצאת בתוך הסוגריים המסולסלות תצא לפועל.
{
document.write("x < y");// הדפסת איקס קטן מ-וואי
}
</script>

תוצאה:

x < y