JavaScript/לולאת for

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

אובייקטים

מערכים

לולאות

פונקציות

אובייקט המסמך

אוביקטים נוספים

JavaScript למתקדמים

ספריות

בינה מלאכותית


גרסה להדפסה

דוגמא א'[עריכה]

קוד[עריכה]

for (let i=0; i<=4; i++)
{
    document.write("המספר הוא " + i);
    document.write("<br />");
}

הסבר[עריכה]

נביט בשלוש הפקודות שנמצאות בתוך סוגריים לאחר המילה for. תפקידה של הפקודה הראשונה הוא הצבה ראשונית לפני ביצוע הקוד. במקרה זה ההצבה היא i=0. הפקודה השנייה היא התנאי, שכאשר הוא מתקיים הלולאה תתבצע שוב את הקוד אשר נמצא בתוך הסוגריים המסולסלות. במקרה זה התנאי הוא אם i קטן או שווה ל-4. הפקודה השלישית קובעת את קצב התקדמות המונה בכל סיום איטרציה (במקרה הזה המונה i מתקדם ב-1 בכל פעם).

תוצאה[עריכה]

המספר הוא 0
המספר הוא 1
המספר הוא 2
המספר הוא 3
המספר הוא 4