JavaScript/לולאת for

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
JavaScript

התחלת העבודה

הוראת תנאי

לולאות

מערכים

פונקציות

אובייקטים

JavaScript למתקדמים

ספריות


גרסה להדפסה

דוגמא א'[עריכה]

קוד[עריכה]

var i=0;
for (i=0; i<=4; i++)
{
    document.write("המספר הוא " + i);
    document.write("<br />");
}

הסבר[עריכה]

נביט בשלוש הפקודות שנמצאות בתוך סוגריים לאחר המילה for. תפקידה של הפקודה הראשונה הוא הצבה ראשונית לפני ביצוע הקוד. במקרה זה ההצבה היא i=0. הפקודה השנייה היא התנאי, שכאשר הוא מתקיים הלולאה תתבצע שוב את הקוד אשר נמצא בתוך הסוגריים המסולסלות. במקרה זה התנאי הוא אם i קטן או שווה ל-4. הפקודה השלישית קובעת את קצב התקדמות המונה בכל סיום איטרציה (במקרה הזה המונה i מתקדם ב-1 בכל פעם).

תוצאה[עריכה]

המספר הוא 0
המספר הוא 1
המספר הוא 2
המספר הוא 3
המספר הוא 4