שגיאות ניקיון: אפשרויות קובץ שגויות

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הערה: הספירה של הקטגוריות אינה מדויקת, היא מבוססת על אומדנים.

הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון
כותרת הדף אפשרות קובץ שגויה דרך תבנית?
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/Quicksort (עריכה | היסטוריה) 100%
פייתון/פייתון גרסה 2/ביטויים בוליאניים ותנאים (עריכה | היסטוריה) 100%
פייתון/פייתון גרסה 2/ביטויים בוליאניים ותנאים (עריכה | היסטוריה) 100%
שפת C/לולאות (עריכה | היסטוריה) 100%
שפת C/מודולים (עריכה | היסטוריה) 100%
שפת C/מחרוזות (עריכה | היסטוריה) 100%
שפת C/מערכים (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/אלגוריתמים למיון בזמן לינארי (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/חיפוש לינארי ובינרי (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג/תרגילים/Combine Sort/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מציאת סיבוכיות פסוודו-קוד/תרגילים/קריאות רקרורסיביות בלולאת קפיצות שורש/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/מיון הכנסה ומיזוג/פרישת עץ הסיבוכיות של מיון מיזוג (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/נוסחאות נסיגה/תרגילים/חסמים עליונים ותחתונים למספר נוסחאות נסיגה/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/סדרי גדילה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/תכנון דינאמי - דג הסלמון (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/אלגוריתמים/תכנון דינאמי - דג הסלמון (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/אלגוריתמים למציאת עפ"מ/תרגילים/שימוש בקשת הזולה ביותר בגרף/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/אלגוריתמים למציאת עפ"מ/תרגילים/תנאי לעפ"מ יחידי/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבחן סופי מועד א' סמסטר ב' 2007 - תשובות (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבחן סופי מועד א' סמסטר ב' 2007 - תשובות (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבחן סופי מועד א' סמסטר ב' 2007 - תשובות (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/טבלאות ערבול (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/עצי חיפוש בינריים/תרגילים/מציאת איברי קצה בעץ דחוס/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/עצי חיפוש בינריים (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/עצי חיפוש בינריים (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/עצי חיפוש בינריים (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/תורי קדימויות/תרגלים/מבנה נתונים לחציון דינאמי/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/מבני נתונים/תורי קדימויות/תרגלים/מבנה נתונים לחציון דינאמי/תשובה (עריכה | היסטוריה) 100%
יוונית מודרנית (עריכה | היסטוריה) caption
ספר מתכונים/כדורי שוקולד (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
ספר מתכונים/עוגת שוקולד (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
חשבון/שברים/חיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים זהים (עריכה | היסטוריה) <math>\frac{5}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5 + 3}{7} = \frac{8}{7} = 1\frac{1}{7}</math>
חשבון/שברים/חיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים זהים (עריכה | היסטוריה) <math>\frac{5}{7} - \frac{3}{7} = \frac{5 -3}{7} = \frac{2}{7} </math>
חשבון/שברים/השלם (עריכה | היסטוריה) מרכז
תורת הבקרה/משתני מצב (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
תורת הקבוצות (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
דוראק (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
אנליזה נומרית/מבוא (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
אנליזה נומרית/שגיאות (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
אנליזה נומרית/שיטת ניוטון-רפסון (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
קלינגונית (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
יפנית (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
בגרות בספרות (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
בגרות בספרות (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
בגרות בספרות (עריכה | היסטוריה) תבנית:מיזמים
הדף הראשוןהדף הקודםהדף הבאהדף האחרון