מבני נתונים ואלגוריתמים - מחברת קורס/גרפים/אלגוריתמים למציאת עפ"מ/תרגילים/שימוש בקשת הזולה ביותר בגרף/תשובה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נניח שהטענה אינה נכונה, ו אינה חלק מקשתות העפ"מ. נניח ש יוצאת מצומת כלשהו. כפי שציינו בעבר, נוכל לצייר את העפ"מ כך ש הוא השורש שלו. הציור הבא מראה זאת. ילדי הם העצים .‏ , שאיננה חלק מהעפ"מ, ולכן מצויירת בקו מקווקוו, יוצאת מ ומגיעה לצומת כלשהו ב.

שימוש בקשת הקלה ביותר בגרף.
שימוש בקשת הקלה ביותר בגרף.

אך, כפי שהתרשים מראה, זה בלתי אפשרי. היות שכל קשת יקרה מ, אז גם הקשת המחברת בין ל יקרה מ. אפשר לראות בנקל שהחלפת שתי הקשתות תיצור עץ זול יותר מהעפ"מ (מה שכמובן בלתי אפשרי).