לדלג לתוכן

תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: חוק וחברה במקרא – מאפיינים, ערכים ודילמות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הקדמה - חוק וחברה במקרא (חלק מחומר הלימוד)

הנושאים מספרות החוק המקראי מקורות מקראיים נוספים מקורות חוץ מקראיים לעיון המורים
מקור החוק, מטרתו והיקפו שמות:שמות פרק כ' פסוקים 1 – 14

דברים:דברים פרק ה' פסוקים 6 – 18

ויקרא: ויקרא פרק י"ט פסוקים 1 – 18

דברים: דברים פרק ו' פסוקים 20 - 25

תא הפתיחה לחוקי ח'מורבי (פסקה ראשונה) + החלק הראשון של החתימה תא
הגנה וסעד לחלשים תא תא תא תא
גר יתום ואלמנה שמות: שמות פרק כ"ב פסוקים 20 – 23

דברים: דברים פרק י"ד פסוקים 28 -29, דברים פרק ט"ז פסוקים 9 - 14, דברים פרק כ"ד פסוקים 17 - 22

רות : רות פרק ב' תא ישעיה א' 21 – 23

ירמיה ז' 6, יחזקאל מ"ז 21 – 23, דבה"י א', כ"ב 2, דבה"י ב' , ב' 16 - 17

לווה שמות:שמות פרק כ"ב פסוקים 24 – 26 מלכים ב': מלכים ב' פרק ד' פסוקים 1 – 7 חמורבי 241 ' שמואל א , כ"ב 1 – 2,

'נחמיה ה 1 – 13, ' משלי' כ"ב 7, כ"ח 8

שמיטת קרקעות שמות : שמות פרק כ"ג פסוקים 10 – 11 תא תא תא
שמיטת חובות דברים: דברים פרק ט"ו פסוקים 1 – 6 נחמיה : נחמיה פרק ה' פסוקים 9 - 13 תקנת הפרוזבול ( משנה שביעית פרק י' ג – ד ) תא
עבד ואמה עבריים שמות: שמות פרק כ"א פסוקים 2 – 11

ויקרא: ויקרא פרק כ"ה פסוקים 39 – 46 דברים: דברים פרק ט"ו פסוקים 12 - 18

מלכים ב' פרק ד' פסוקים 1 – 2, ירמיה פרק ל"ד פסוקים 8 – 22, נחמיה פרק ה' פסוקים 1 - 13 חמורבי 117, 282 בראשית ל"ז 26 – 28

שמות כ"ב 2 דברים כ"ד 7 עמוס ב' 6

פלילים תא תא תא תא
רצח בראשית: בראשית פרק ט' פסוקים 5 – 7

שמות: שמות פרק כ"א פסוקים 12 – 14 ; 20 – 26 במדבר: במדבר פרק ל"ה פסוקים 9 – 34

בראשית פרק ד' פסוקים 8 - 16 חוקי החיתים 1 - 4 דברים: י"ט 1 – 13

יהושע: כ' מלכים א': א 50 – 53 מלכים א': ב' 28 – 34

חוקי מלחמה דברים: דברים פרק כ' ,דברים פרק כ"ד פסוק 5 , דברים פרק כ"א פסוקים 10 – 14 תא תא דברים: ז' 1 – 4, כ"ג 10 – 15, כ"ה 17 – 19

שופטים : ז' 1 – 3 שמואל א': ט"ו

איסור לקיחת שוחד שמות: שמות פרק כ"ג פסוקים 7 – 8

דברים: דברים פרק ט"ז פסוק 19

ישעיה פרק א' פסוק 23, עמוס פרק ה' פסוק 12, מיכה פרק ג' פסוק 11, תהילים מזמור ט"ו פסוק 5 תא שמואל א': ח' 1 - 6

נלווה[עריכה]