לדלג לתוכן

פרסית/דקדוק/עבר פשוט

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

הקדמה[עריכה]

כל הזמנים שנלמד בפרסית מקבילים לאנגלית (למעט זמנים בפרסית מתקדמת).

נשתמש בעבר פשוט (מקביל לזמן Past Simple באנגלית) כדי לתאר פעולה שהתחילה בעבר ונסתיימה בעבר. אין היא רלוונטית להווה.

בעברית - אני כתבתי מכתב - אני כתבתי מכתב והפעולה הסתיימה. ניתן להוסיף תיאור זמן כדי להוסיף על כך שהפעולה התבצעה והסתיימה.

דוגמה: אני כתבתי מכתב אתמול. אני אתמול כתבתי מכתב. זה כבר לא רלוונטי להיום.

דוגמה מקבילה באנגלית - I wrote a letter yesterday. כתבתי מכתב והפעולה הסתיימה בעבר והיא לא רלוונטית להווה.

הערה: אין להתייחס לכך שהפועל write באנגלית הוא שבור ומשתנה בהתאם לזמן.

עבר פשוט[עריכה]

חיוב[עריכה]

כל שמות הפועל (ללכת;לסגור;לשמור וכו') מסתיימים באות ن. בכדי להפוך אותם לזמן עבר יש להוריד את ה ن ולהוסיף את התוספת המתאימה לכל גוף (אם צריך):


مَن (אני) + שם הפועל + م


تو (את/ה) + שם הפועל + ی


او (הוא/היא) + שם הפועל


آن (סתמי) + שם הפועל


ما (אנחנו) + שם הפועל + یم


شُما (אתם/אתן) + שם הפועל + ید


آنْها (הם/הן) + שם הפועל + َ + نْد


ניקח לדוגמה את הפועל دیدَن.


אני ראיתי - مَن دیدَم


את/ה ראית - تو دیدی


הוא/היא ראה - او دید


[משהו] ראה - آن دید


אנחנו ראינו - ما دیدیم


אתם/אתן ראיתם - شُما دیدید


הם/הן ראו - آنْها دیدَنْد


וישנם פעלים בעלי שני מילים (כמו صُحْبَت کَرْدَن), ובמקרים אלו החוקים חלים רק על המילה השניה. דוגמאות:


אני דיברתי - مَن صُحْبَت کَرْدَم


את/ה דיברת - تو صُحْبَت کَرْدی


הוא/היא דיבר - او صُحْبَت کَرْد


[משהו] דיבר - آن صُحْبَت کَرْد


אנחנו דיברנו - ما صُحْبَت کَرْدیم


אתם/אתן דיברתם - شُما صُحْبَت کَرْدید


הם/הן דיברו - آنها صُحْبَت کَرْدَند


עכשיו תורכם:

בצע את החוקים הנ"ל על הפועל بُلَنْد شُدَن

שלילה[עריכה]

אותן ההטיות, רק שבתחילת הפועל יש להוסיף نَـ , ואם זהו פועל בעל שתי מילים - ה نَـ  באה בתחילת המילה השניה.

דוגמאות:

رَفتَن:


אני לא הלכתי - مَن نَرَفْتَم


את/ה לא הלכת - تو نَرَفْتی


הוא/היא לא הלך - او نَرَفْت


[משהו] לא הלך - آن نَرَفْت


אנחנו לא הלכנו - ما نَرَفْتیم


אתם/אתן לא הלכתם - شُما نَرَفْتید


הם/הן לא הלכו - آنْها نَرَفْتَنْد


باز کَرْدَن:


אני לא פתחתי - مَن باز نَکَرْدَم


את/ה לא פתחת - تو باز نَکَرْدی


הוא/היא לא פתח - او باز نَکَرْد


[משהו] לא פתח - آن باز نَکَرْد


אנחנו לא פתחנו - ما باز نَکَرْدیم


אתם/אתן לא פתחתם - شُما باز نَکَرْدید


הם/הן לא פתחו - آنْها باز نَکَرْدَنْد


כדאי לדעת:

כמו בעברית, גם בפרסית יש להסיר את הגוף מן המשפט כשצריך, במקרים כגון: "הלכתי לשוק" במקום "אני הלכתי לשוק".

אוצר מילים[עריכה]

دیدَن [דִידָן] - לראות


صُحْبَت کَرْدَن [סוֹהְבָּת כָּרְדָן] - לדבר


رَفْتَن [רָפְתָן] - ללכת


باز کَرْدَن [בָּאז כָּרְדָן] - לפתוח


אוצר המילים מתייחס לפרק זה בלבד. בכדי להציג את המילון הכללי יש ללחוץ כאן.הפרק הקודם:
שמות גוף
עבר פשוט
תרגילים
הפרק הבא:
הרכבת משפטים