מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/מול צלעות שוות במשולש זוויות שוות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נתון: משולש שווה-שוקים.

אופן ההוכחה: הפרכה, לא ניתן למצוא משולש בעל זוג צלעות שוות אך בעל זוג זוויות שונות.

צ"ל:

הוכחה:
בני קו עזר O, גובה. כלומר

נתון, משולש שווה-שוקים.

במשולש שווה-שוקים, אם במשולש חוצה-זוית הראש מתלכד עם הגובה ותיכון המשולש הוא שווה-שוקים

ז.צ.ז

זמב"ח