לדלג לתוכן

מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


כללי

[עריכה]
 • כלל המעבר - אם A שווה ל-B וB שווה ל-C אזהי ש-A שווה ל-C.
 • בין שתי נקודות עובר ישר אחד
 • זוויות קודקודיות הן שוות
 • זוויות צמודות משלימות ל180 מעלות
 • זוויות חד צדדיות בין ישרים מקבילים משלימות ל180 מעלות
 • זוויות מתחלפות או מתאימות בין ישרים מקבילים שוות
 • דרך נקודה מחוץ לישר ניתן להעביר ישר אחד בלבד המקביל לישר
 • סכום זוויות במשולש הוא 180°
 • זווית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות שהיא לא נוגעת בהן
 • חוצה זווית פנימית במשולש מקצה על הצלע שמול קטעים פרופורציוניים לצלעות שליד
 • משפט חפיפה צ.צ.צ.
 • משפט חפיפה צ.ז.צ.
 • משפט חפיפה ז.צ.ז. או ז.ז.צ.
 • משפט חפיפה צ.צ.ז.
 • משפט דמיון ז.ז.
 • משפט דמיון צ.צ.צ.
 • משפט דמיון צ.צ.ז.
 • משפט דמיון צ.ז.צ.
 • במשולש שווה שוקיים זוויות הבסיס שוות ולהפך
 • במשולש שווה שוקיים הגובה לבסיס, התיכון לבסיס וחוצה זווית הראש מתלכדים ולהפך
 • במשולש שווה צלעות כל הזוויות שוות ולהפך
 • במשולש שווה צלעות הגבהים, התיכונים וחוצי הזווית מתלכדים ולהפך
 • במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר ולהפך
 • משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית, סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר.
 • משפט הסינוסים: בכל משולש מתקיים . (α = הזווית שמול a, וכן לגבי β ו-b, וגם γ ו-c. R הוא רדיוס המעגל החוסם).
 • משפט הקוסינוסים: בכל משולש מתקיים . (γ = הזווית שמול c).
 • שטח משולש על פי גובה הוא
 • שטח משולש על פי שתי צלעות וזווית הוא (α = הזווית בין a ל-b)
 • שטח משולש על פי צלע וזוויות הוא (α = הזווית שמול a)
 • סכום זוויות מרובע הוא 360°
 • בדלתון האלכסונים מאונכים זה לזה ולהיפך
 • בדלתון האלכסון הראשי חוצה את המשני ולהיפך
 • האלכסון הראשי בדלתון חוצה את זויות הראש
 • שטח אלכסון שווה למכפלת האלכסונים חלקי 2
 • בטרפז שווה שוקיים האלכסונים שווים ולהיפך
 • שטח טרפז שווה למכפלת הגובה בממוצע הבסיסים
 • במקבילית צלעות נגדיות שוות ולהיפך
 • במקבילית האלכסונים חוצים זה את זה ולהיפך
 • שטח מקבילית שווה למכפלת הגובה בצלע שהוא יורד אליה
 • במעוין צלעות נגדיות מקבילות
 • במעוין האלכסונים הם חוצי זוית
 • שטח מעוין שווה למכפלת האלכסונים חלקי 2 או מכפלת הגובה בצלע
 • במלבן האלכסונים שווים
 • במלבן האלכסונים חוצים זה את זה
 • שטח מלבן שווה לאורך כפול הרוחב
 • בריבוע האלכסונים שווים זה לזה, חוצים זה את זה, מאונכים זה לזה וחוצי זווית, ולהיפך
 • שטח ריבוע שווה לצלע בחזקת 2
 • בכל מרובע, שטח המרובע שווה למכפלת האלכסונים בסינוס הזווית שביניהם חלקי 2
 • מיתר העובר במרכז המעגל הוא קוטר ולהיפך
 • קוטר הוא המיתר הכי ארוך במעגל ולהיפך
 • זווית מרכזית במעגל שווה פי 2 מכל זווית היקפית הנשענת על אותה קשת
 • זוויות היקפיות או מרכזיות הנשענות על קשתות שוות או מיתרים שווים, שוות ולהיפך
 • זווית בין שני מיתרים הנפגשים בתוך המעגל שווה לסכום הזוויות ההיקפיות הנשענות על הקשתות שהמיתרים יוצרים בקצותיהם (ראה תמונה)
 • היקף מעגל הוא
 • שטח עיגול הוא
 • אורך קשת הנשענת על זוית מרכזית הוא כאשר הזוית היא ברדיאנים, או אם הזוית היא במעלות
 • שטח גיזרה הנשענת על זוית מרכזית הוא או
 • משיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה ולהיפך
 • שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים
 • אם מנקודה מחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק, אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק
 • אם מנקודה מחוץ למעגל יוצאים שני חותכים, אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני
 • כל משולש ניתן לחסום במעגל
 • בכל משולש ניתן לחסום מעגל
 • במרובע החסום במעגל, סכום זוויות נגדיות הוא 180°
 • מרובע שבו סכום זויות נגדיות הוא 180°, הוא בר-חסימה במעגל
 • במרובע החוסם מעגל, סכום צלעות נגדיות שווה
 • במרובע שבו סכום צלעות נגדיות שווה ניתן לחסום בו מעגל
 • כל מצולע משוכלל ניתן לחסום במעגל
 • בכל מצולע משוכלל ניתן לחסום מעגל
 • מרכז מעגל החוסם מצולע הוא מפגש האנכים האמצעיים
 • מרכז מעגל החסום במצולע הוא מפגש חוצי הזווית
 • אנך אמצעי למיתר עובר במרכז המעגל, חוצה את הקשת ואת הזווית המרכזית ולהיפך
 • מיתרים הנמצאים במרחקים שווים מהמרכז שווים ולהיפך
 • מיתר הנמצא במרחק גדול מהמרכז ביחס למיתר אחר, קטן ממנו ולהיפך

ראו גם

[עריכה]