מבוא למתמטיקה אוניברסיטאית

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשיהמתמטיקה הנלמדת באוניברסיטאות, שונה בצורה מהותית ממתמטיקה הנלמדת במסגרת מוקדמת יותר, בדרך כלל התיכון. בעוד שבתיכון עיקר לימוד המתמטיקה מתבסס על פתרון תרגילים מסוג מסויים שוב ושוב בווריאציות שונות, באוניברסיטה מתבסס הלימוד על הבנה מעמיקה יותר של החומר.
סטודנט הנתקל לראשונה בהוכחות והגדרות מתמטיות מדוייקות, חווה לעיתים רתיעה מפני השוני הגדול הקיים, ומתקשה להבין את עצם השפה שבה מדברים אליו, וזה עוד לפני שהוא מתחיל להבין את החומר המתמטי עצמו, משימה שאינה פשוטה בפני עצמה.
הספר מבוא למתמטיקה אוניברסיטאית בא להסביר בשפה פשוטה את השפה המתמטית והכלים בהם משתמשים במתמטיקה אוניברסיטאית.
הספר דורש מקוראיו ידיעת מתמטיקה ברמה תיכונית.
קריאה מהנה!

פרקי הספר[עריכה]

  1. המושגים היסודיים בלימוד המתמטיקה - "הגדרה", "משפט", "למה" ועוד.
  2. ניסוחים במתמטיקה והסבר להם - "לכל", "קיים", "יהי" ועוד.
  3. מבוא לקבוצות - מהי קבוצה ומהן הקבוצות הבסיסיות.
  4. הגדרות וסימונים נוספים - סימני שייכות וסימנים נוספים הקשורים בקבוצות.
  5. כלי הוכחה מתמטיים:
    1. אינדוקציה
    2. הוכחה בשלילה