לדלג לתוכן

PHP/בסיס

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
< PHP

הדוגמאות

[עריכה]

דוגמא ראשונה

[עריכה]

דוגמא זו מראה את חמשת האופרטורים הבסיסיים בביטויים מתמטיים.

 • חבר (+)
 • חסר (-)
 • כפול (*)
 • חלק (/)
 • שווה (=)

כל הפעולות המתמטיות נמצאות מימין להכנס, ומבוצעות בסדר הרגיל. לאחר חישוב תוצאת התרגיל, התוצאה תכנס למשתנה שנמצא משמאל להכנס.

הקוד

[עריכה]

הקוד מכיל גם אופרטור שורה חדשה שיוסבר בהמשך.
<?php
$x = 25;
$y = 10;
$z = $x + $y;
echo $z;
echo "\n";
$z = $x / $y;
echo $z;
echo "\n";
$z = $y * $y * $x;
echo $z - 1250;
echo "\n"; ?>

הפלט

[עריכה]
35
2.5
1250

דוגמא שנייה

[עריכה]

הדוגמא הזו מראה את השימוש באפרטור הצמדת מחרוזות (.), שמחבר שתי מחרוזות, ומייצר מחרוזת אחת המכילה את כל החלקים. אופרטור זה דומה לאופרטור החיבור (+) ב־C++‎ במחלקת המחרוזות.

המשפט

$string = $string . " " . "עולם!";

יכניס לתוך string את מה שהיה במשתנה string ("שלום,") ויוסיף לו את המילה "עולם!".

הקוד

[עריכה]
<?php
$string = "שלום,";
$string = $string . " " . "עולם!";
echo $string; ?>

הפלט

[עריכה]
שלום, עולם!

דוגמא שלישית

[עריכה]

דוגמא זו מראה קיצור עבודה של משתנה על עצמו. האופרטור הראשון הוא ++ שמגדיל את הערך של x ב-1 והופך את הערך ל-2.

הקיצור השני הוא =* שמכפיל את x ו-y ומכניס את המכפלה (10) לתוך y.

בחלק האחרון ישנם שני קיצורים, הראשון הוא =/ שמחלק את z בחלק הימני של הביטוי ומכניס את המנה ל-z. הקיצור השני הוא -- שמוריד את הערך של y ב-1. מכיוון שהאופרטור -- נמצא משמאל למשתנה הוא מתבצע לפני החלוקה.

הקוד

[עריכה]
<?php
$x = 1;
$x++;
echo $x . " ";
$y = 5;
$y *= $x;
echo $y . " ";
$z = 180;
$z /= --$y; 
echo $z; ?>

הפלט

[עריכה]
2 10 20

מושגים חדשים

[עריכה]

אופרטורים

[עריכה]

אופרטור הוא כל סימן הנמצא בביטוי המשמש לעיבוד נתונים. ששת האופרטורים הבסיסיים ב-PHP הם:

 • = (הכנסה)
 • + (חיבור)
 • - (חיסור)
 • * (כפל)
 • / (חילוק)
 • . (הצמדה)

בנוסף ישנם שישה "קיצורים", ארבעה מהם להכנסות.

 • =+ (הוספה)
 • =- (החסרה)
 • =* (הכפלה)
 • =/ (חלוקה)
 • ++ (הוסף 1)
 • - - (הורד 1)

הקיצורים נועדו על מנת להוסיף, לחסר, להכפיל או לחלק את המשתנה בביטוי שני. כך שהמשפט

$var = $var + 5;

והמשפט

$var += 5;

זהים.

כדי לראות עוד אופרטורים ראה בקישורים בסוף.

שורה חדשה ותווים מיוחדים אחרים

[עריכה]

שתים מהדוגמאות למעלה משתמשות באופרטור שורה חדשה (n\) שמסמל את סוף השורה ובהדפסה יתחיל שורה חדשה. חשוב להבין שזהו לא מעבר שורה של HTML, כמו התג br, אלא רק מעבר לשורה הבאה בקוד של הדף שישלח ללקוח. למשל במשפט

echo "PHP is cool,\nawesome,\nand great.";

הפלט יהיה

PHP is cool,
awesome,
and great.

ישנם עוד תווים דומים כמו NULL (ריק) המסומן 0\ שיכניס NULL למשתנה. t\ יתן מרווח של TAB במחרוזת. ויש עוד תוים רבים.

קישורים חיצוניים

[עריכה]


הפרק הקודם:
שלום עולם!
בסיס הפרק הבא:
הערות וסגנון