קטגוריה:פתרונות לתרגילים - הוכחת אי שוויונים באינדוקציה