מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/מול הזווית הגדולה במשולש, מונחת הצלע הגדולה במשולש ולהיפך

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
אין תמונה חופשיתתמונה חופשית
אין תמונה חופשיתנתון : צלע גדולה

צ"ל: מול הצלע הגדולה () מונחת הזווית הגדולה, כלומר שזווית היא הזווית הגדולה במשולש

הוכחה:
בנית קו עזר

זוית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזויות הפנימיות שאינן צמודות לה