לשון/ניתוח פעלים/גזרה/גזרות השלמים

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
גזרה/בניין פָעַל נִפעל הִפעיל הֻפעל (Xוּ = הופעל תמיד) פִעֵל פֻעַל הִתְפעל
גזרת שלמים רָשַם, יכׁל נִרְשֵּם הִרְשִּים הֻרְשַּם לִמֵד לֻמַּד הִתְרַּשֵּם


זמנים[עריכה]

  • צווי - לא קיים בבניינים הופעל ופועל.

בניינים[עריכה]

יש לדעת את נושא הבניין; לפניכם תמצות נושא הבניין, מיקוד והרחבה של הנושאים.

בניין קל[עריכה]

  • לפעמים בעבר מופיע בניין קל בצורה פָעׁל. למשל : יכׁל, שָכֹל וכדומה.
  • לרוב, בהווה מופיע בניין קל בצורה פועֵל, אולם יש פעמים, בהם הבניין מופיע בצורה פָּעֵל. למשל : ישֵן.
  • פָעוּל – בניין קל.
  • חוק החיטוף - בנוכחים ובנוכחות בזמן עבר. למשל : *לַמדתם –(חוק חיטוף)--> לְמדתם.

הופעל ופועל[עריכה]

שימו לב שניתן לנקד בקמץ קטן, כלומר הָפעל ופָעל. למשל הָדְלַּק.

כיצד מבדלים?[עריכה]

למשל השורש של המילה הֻדְלַּק הוא ד-ל-ק. כיוון שה שורוק אינו בשורש; המילה הדלק היא בבניין הופעל.


העיצורים השורקים (צ,ט,ש,ס,ז)[עריכה]

בבגרות, יש לציין בפרטים את התהליכים שחלים על כל אחת מהמילים.

שיכול עיצורים (ש,ס)[עריכה]

בבנין התפעל יש שיכול עיצורים בין פה"פ כשהיא עיצור שורקי (ס,ש) ות' הקידומת.
למשל : *התשכר—(שיכול עיצורים)->הִשְׁתַּכֵּר

הדמות חלקית קולית[עריכה]

בבנין התפעל כשפה"פ היא האות ז' חלים 2 תהליכים :

דוגמא : *הִתְזַמֵּן—(שיכול עיצורים)-> *הזתמן –(הדמות חלקית קולית )--> הזדמן (ז,ד הם עיצור קולי).

הדמות חלקית נחצית[עריכה]

בבנין התפעל כשפה"פ היא האות צ,ט,ק חלים 2 תהליכים :

  • שיכול עיצורים.
  • הדמות חלקית נחצית.

דוגמא : * הִתְצַעֵר—(שיכול עיצורים)-->*הצתער—(הדמות חלקית נחצית)--> הִצְטַעֵר.

דגשים[עריכה]

דגש חזק תבניתי[עריכה]

בעה"פ בבניינים הכבדים (פיעל, פועל והתפעל). דוגמא : לִמֵּד – דגש חזק תבניתי.

דגש חזק משלים[עריכה]

בניין נפעל[עריכה]

בפה"פ בבניין נפעל בעתיד ובצווי במקום נ' הבניין.

דוגמא : נִלְמַּד. בעתיד : *ינִלְמַּד –(נ' מדמה הדמות מלאה לפה"פ)->ננלְמַּד—(הדמות 2 עיצורים זהים)-> יִלָּמֵד.

בניין התפעל[עריכה]

בבניין התפעל, כשפה"פ היא ת,ד,ט יש דגש חזק עקב הדמות מלאה ואו התלכדות עיצורים- ת' הקידומת הופכת לפה"פ.

דוגמא : * התדלק –(שיכול עיצורים)--> הדתלק –(התלכדות 2 עיצורים זהים)--> הדּלק .


גרוניות[עריכה]