לדלג לתוכן

אסמבלי x86/פקודות/פקודות מחרוזת

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשיאסמבלי x861) העברת נתון ממערך מקור לאוגר - LOaD String Byte -> (הפקודה:) LODSB קיצור של הפקודות: mov al,[si] inc si

LOaD String Word -> (הפקודה:) LODSW mov ax,[si] add si,2


2) העברת נתון מאוגר למערך STOre String Byte -> (הפקודה:) STOSB mov [di],al inc di

STOre String Word -> (הפקודה:) STOSW mov [di],ax add di,2


3) העתקת נתונים ממערך מקור למערך יעד MOVe String Byte -> (הפקודה:) MOVSB קיצור של הפקודות: LODSB STOSB

MOVeString Word -> (הפקודה:) MOVSW LODSW STOSW