לדלג לתוכן

NET/CsharpOperators

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
< NET
תכנות בסביבת NET
+[עריכה]

אופרטור חיבור

-[עריכה]

אופרטור חיסור

*[עריכה]

הכפלה

/[עריכה]

חילוק

%[עריכה]

מודולו

&[עריכה]

"וגם". מבצע פעולת AND בין הסיביות של שני האופרנדים.

|[עריכה]

"או". מבצע פעולת OR בין הסיביות של שני האופרנדים.

![עריכה]

שלילה לוגית. הופך את הערך של הביטוי הבוליאני שאחריו.

&&[עריכה]

פעולת "וגם" (AND) לוגית בין שני האופרנדים.

||[עריכה]

פעולת "או" (OR) לוגית בין שני האופרנדים.

++[עריכה]

הוספה אונרית. מוסיף ערך 1 למשתנה המספרי שלפניו או אחריו.

--[עריכה]

החסרה אונרית. מחסר ערך 1 למשתנה המספרי שלפניו או אחריו.

>>[עריכה]

<<[עריכה]

==[עריכה]

השוואה בוליאנית. מחזיר true אם ורק אם ערכי שני האופרנדים שווים.

=![עריכה]

השוואה בוליאנית. מחזיר true אם ורק אם ערכי שני האופרנדים שונים זה מזה.

<[עריכה]

בודק האם הערך שבצד שמאל גדול מהערך שבצד ימין.

>[עריכה]

בודק האם הערך שבצד שמאל קטן מהערך שבצד ימין.

=<[עריכה]

בודק האם הערך שבצד שמאל הוא גדול או שווה לערך שבצד ימין.

=>[עריכה]

בודק האם הערך שבצד שמאל הוא קטן או שווה לערך שבצד ימין.

=[עריכה]

אופרטור השמה, מקנה לערך שבצד שמאל את ערכו של המספר או המשתנה אשר נמצא בצד ימין.

=+[עריכה]

מוסיף לערך שבצד שמאל את ערכו של המספר או הנעלם אשר נמצא בצד ימין.

למשל:

x = 1;
x += 5;

x ערכו יהיה 6,

x = 6

חובה תחילה לאתחל את ערכו של x לפני שימוש באופרטור.

=-[עריכה]

=*[עריכה]

=/[עריכה]

=%[עריכה]

=&[עריכה]

=|[עריכה]

=^[עריכה]

=<<[עריכה]

=>>[עריכה]

??[עריכה]

.[עריכה]

[][עריכה]

()[עריכה]

:?[עריכה]

משמש לכתיב מקוצר של משפט הבקרה if...else כאשר המשפט מבצע השמה של ערך למשתנה. למשל, קטע הקוד הבא:

int x;
if (y > 4)
  x = 1;
else
  x = 2;

יכול להיכתב בעזרת אופרטור זה באופן הבא:

x = y > 4 ? 1 : 2;

כלומר, הביטוי שלפני סימן השאלה מוערך, ואם ערכו true, הביטוי מחזיר את הערך שאחרי סימן השאלה. אחרת, הביטוי מחזיר את הערך שאחרי הנקודותיים.

""[עריכה]

מציין מחרוזת

{}[עריכה]

פתיחה/סגירה של טווח הכרה.

==[עריכה]

השוואה

//[עריכה]

הערה רגילה

/* */[עריכה]

הערה בת מספר שורות

///[עריכה]

הערת XML