BASH/היכרות עם מערכת הקבצים של לינוקס

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מערכת הקבצים במערכות הפעלה מבוססות לינוקס בנויה מעץ קבצים ותיקיות בודד, כאשר שורשו מיוצג באמצעות הסימן "/" (לא לבלבל עם "\").

הסטנדרט FHS[עריכה]

FHS (ר"ת: Filesystem Hierarchy Standard) הוא סטנדרט המגדיר את התיקיות בבסיס מערכת הקבצים במערכת לינוקס. אלו הן תיקיות מערכת, כאשר לכל אחת מהן יש תפקיד מוגדר. כאן תוצגנה רק התיקיות שתשמשנה בהמשך:

  • /bin – זהו Link (קיצור דרך) לתיקייה /usr/bin, תיקייה זו מכילה את קבצי התוכניות של פקודות מערכת ההפעלה. זאת אומרת, כל פקודה שאנו נפעיל מהטרמינל, תופעל מתיקייה זו.
  • /etc – תיקיית ההגדרות של המערכת.
  • /dev – זוהי תיקייה שמרכזת את כל הרכיבים במערכת. לינוקס מתייחסת לרכיבי חומרה כאל קבצים.

ניווט בין תיקיות[עריכה]

מסלול יחסי[עריכה]

מסלול יחסי מייצג את מיקום הקובץ או התיקייה מהמיקום הנוכחי בו נמצאים. דומגאות: בדוגמאות נתייחס למבנה של עץ התיקיות הבא:

/tmp

/tmp/f1
/tmp/f1/sub
test.txt
/tmp/f2
/tmp/f2/sub
test2.txt

  • פנייה לקובץ בתיקייה הנוכחית – כאשר נמצאים בתיקייה /tmp/f1/sub הפנייה לקובץ test.txt תהיה רק באמצעות שמו.
  • פנייה לתת־תיקייה בתיקייה הנוכחית – כאשר נמצאים בתיקייה /tmp/f1 הפנייה לתיקייה sub תהיה רק באמצעות שמה.
  • פנייה לקובץ בתת־תיקייה בתיקייה הנוכחית – כאשר נמצאים בתיקייה /tmp/f1 ורוצים לפנות לקובץ test.txt שבתיקייה sub הפנייה תהיה בצורה הבאה – sub/test.txt
  • פנייה לתיקייה הנמצאת מעל התיקייה הנוכחית – הסימן ".." מייצג עלייה בדרגה בעץ התיקיות, כך שפנייה לקובץ test2.txt כאשר נמצאים במיקום /tmp/f1/sub תתבצע בצורה הבאה: ../../f2/sub/test2.txt
  • הסימן ~ מייצג את תיקיית הבית של המשתמש הנוכחי הפועל כרגע במערכת ההפעלה.

מסלול מוחלט[עריכה]

מסלול מוחלט מייצג את מיקום הקובץ או התיקייה כמסלול יחסי מהשורש ("/"). מסלול מוחלט תמיד יתחיל בסימן "/". דוגמא: /bin/bash