תכנות נומרי עם Matlab ו-Octave/מחרוזות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


הסבר

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.הרכבת מחרוזת[עריכה]

ניתן לבנות מערך ממחרוזות, בסוף יהיה לנו מחרוזת ארוכה המורכבת מכל תתי המחרוזות.

a=['s' 't' 'y']
a='sty'

והוספת רווחים:

a=['s',' ','t',' ','y']
a='s t y'

אפשר לשלב עם משתנים :

octave:3> b=3;c=4;
octave:4> a=[a,b,c]
octave:5> a=[a,num2str(b),num2str(c)]
a = s t y34

פקודות למחרוזות[עריכה]

char[עריכה]

החזרת תו מקוד ASCII
octave:26> a=97;
octave:27> char(a)
ans = a
octave:28> a=[97,107,120];
octave:29> char(a)
ans = akx

double[עריכה]

החזרת קוד ASCII מתו

octave:30> b=['b','B'];
octave:31> double(b)
ans =

  98  66

findstr[עריכה]

מציאת מחרוזת בתוך מחרוזת והחזרת האינדקס .

octave:24> s='good morning';
octave:25> findstr(s,'o')
ans =

  2  3  7

אם נבדוק מחרוזת יותר ארוכה נקבל את האינדקס של האיבר הראשון של תת המחרוזת במחרוזת העל:

octave:41> findstr(s,'ing')
ans = 10


str2num /num2str[עריכה]

הפיכת מספר למחרוזת ספרות עם num2str:

octave:36> num2str(y)
ans = 1325
octave:37> y=num2str(y)
y = 1325

כאשר נבדוק את y נגלה שהוא מחרוזת ספרות ולא מספר:

octave:38> whos y

*** local user variables:

 Prot Name    Size           Bytes Class
 ==== ====    ====           ===== ===== 
  rwd y      1x4             4 char

Total is 4 elements using 4 bytes


הפיכת מחרוזת ספרות למספר עם str2num

octave:32> x='0009';
octave:33> str2num(x)
ans = 9הפרק הקודם:
פונקציות
מחרוזות הפרק הבא:
מערכים