נגינה והלחנה כללית/מהו צליל ומהו תו

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מהו קול?[עריכה]

קול (למשל: צליל, רעש, וכו') הוא שינוי בצפיפות האוויר. שינוי הצפיפות גורם לאוויר לנוע, ולהזיז עוד אוויר, וכך קול מתפשט באוויר. כאשר מכים על תוף, הוא 'דוחף' את האוויר, ומיד 'מושך' אותו חזרה, כך הוא גורם לגל של אוויר. כיוון שבלימודי המוזיקה עסקינן, ולא בלימודי הפיזיקה, נאמר על-מנת לפשט, שהאוויר רוטט. הרטט הזה מרטיט את עור התוף באוזן שלנו, וכך אנחנו שומעים.

מהו צליל טהור?[עריכה]

צליל טהור הוא רטט של האוויר בתדירות קבועה. (בלשון מדויקת יותר: שינוי צפיפות האוויר באופן מחזורי, כך שנגזרת הצפיפות כפונקציה של הזמן היא גל סינוסי).

הצלילים הטהורים הם אבני הבניין הבסיסיות של המוזיקה. נגינה של צליל טהור משמעותה להרטיט את האוויר בתדירות קבועה. כל עוד ממשיכים להרטיט את האוויר ממשיכים לנגן את הצליל.

דוגמא: אם בעזרת כלי מסוים אני מרטיט את האוויר בתדירות של 440 פעמים בשניה (440Hz) אני מנגן צליל טהור בתדירות 440 הרץ (לצליל זה ניתן שם - התו לַה באוקטבה הרביעית - בעברית ניתן לכתוב גם - לַה 4 ובאנגלית A4).

תכונות של צליל[עריכה]

לצליל יש ארבע תכונות עיקריות: גובה, עוצמה, גוון ומשך.

גובה של צליל[עריכה]

כאשר מדברים על 'גובה' של צליל, מדברים למעשה על התדירות שלו. צליל גבוה יותר הוא צליל בעל תדירות גדולה יותר, וצליל נמוך יותר הוא צליל בעל תדירות נמוכה יותר. כיצד נשמע הגובה? צליל נמוך הוא למשל צליל בס או צליל קול גברי לעומת צליל גבוה כמו למשל צליל סופרן או צליל קול נשי.

גל ארוך גל קצר

באיור מימין ניתן לראות צליל נמוך ובאיור משמאל ניתן לראות צליל גבוה

אורך הגל של הצליל הנמוך ארוך יותר, ולכן התדירות שלו נמוכה יותר

אורך הגל של הצליל הגבוה קצר יותר, ולכן התדירות שלו גבוהה יותר

עוצמה של צליל[עריכה]

דיברנו על גובה של צליל, אך הגובה לא קובע אם נשמע את הצליל חזק או חלש. לשם כך נשתמש במושג עוצמה של צליל. המושג - פשוטו כמשמעו. צליל בעוצמה חזקה יותר, ירעיד את האוויר חזק יותר, אך לאו דווקא בתדירות שונה.

גל חזק גל חלק

באיור מימין ניתן לראות צליל חזק ובאיור משמאל ניתן לראות צליל חלש

אם אמרנו שגובה צליל הוא תדירות הפונקציה, הרי שעוצמת הצליל היא משרעת (אמפליטודת) הפונקציה.

גוון של צליל[עריכה]

כאשר מנגנים בפסנתר צליל בודד האם מנגנים צליל טהור?

התשובה היא לא! אך כדי להבין מדוע נצטרך להתעמק מעט בפיזיקה של הצליל.

כאשר מנגנים בפסנתר את התו לַה 4 מנגנים גוון של הצליל הטהור לַה 4.

הפסנתר משמיע גל חזק (צליל טהור חזק) בתדירות של 440Hz. ועוד צלילים טהורים נוספים חלשים יותר בתדירויות שונות, גבוהות יותר מהצליל הבסיס. (למשל לַה 5 או מִי 5 בעוצמות חלשות יותר מהצליל הטהור הבסיסי).

לתערובת הצלילים הטהורים הזו נקרא גוון פסנתר של לַה 4 כי הצליל הטהור הדומיננטי (החזק ביותר והנמוך ביותר) הוא לַה 4.

נדגיש שוב שצליל זה לא יהיה הצליל הטהור לַה 4 אלא גוון פסנתר של לַה 4.

משך של צליל[עריכה]

מושג זה, פשוטו כמשמעו, משך הזמן שבו הצליל מתנגן. משך הזמן שבו האוויר רוטט בתדירות המסוימת של הצליל.

מהו תו?[עריכה]

מכיון שאפשר להרטיט את האוויר באינסוף תדירויות, יש גם אינסוף צלילים טהורים.

לצלילים בתדירויות מסוימות ניתנו שמות, אלו הם התווים (ביחיד: תו), וברוב סוגי המוזיקה משתמשים בעיקר בצלילים אלה. (תוכל להביט בטבלת תדירות ואורכי גל של תווים ולראות לאילו תדרים ניתנו שמות ע"י המוזיקה המערבית ומה שמותיהם).

ניווט[עריכה]

- מהו צליל ומהו תו הפרק הבא:
מרווחים וסולמות - בסיס