מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/זהויות/רשימת זהויות/12

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

אם נתעתק את משולש הישר זווית מהרבע הראשון אל הרביע הרביעי של מעגל היחידה ונתבונן על הזווית ברביע הרביעי גרידא נראה כי נוצר לנו משולש שזוויתו זהה לגדולה של הזווית ברביע הראשון. מצד שני, ניתן להגיע לאותה זווית הנמצאת ברביע הרביעית באמצעות הליכה בכיוון השעון כך שנקבל את הזווית . במילים אחרות יצרנו שני משולשים חופפים שאת זוויותיו ניתן לתאר בשני חישובים.

עתה נתבונן על ערכי הפונקציות כאשר גדלי זוויותיהם שוות.

פונקצית הקוסינוס המבוטאת באמצעות ציר ה- זהה בגדולה ל-. כלומר

פונקצית הסינוס המבוטאת באמצעות ציר ה- זהה בגדולה ל- אבל יש להכפילה במינוס אחד בכדי שתהינה זהות בערכן. כלומר