מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/גבהים מתאימים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כיחס הצלעות המתאימות

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

נתון:

במשולש ABC מורידים גובה מקדקוד A לצלע BC (D).

במשולש DEF מורידים גובה מקדקודD לצלע EF (G).

צ"ל:

הוכחה: זוויות מתאימות במשולשים דומים.

נתבונן על משולשים ונוכיח דימיון:

זוויות בין אנכים.

השלמה ל-180 מעלות במשולש.

ז.ז.ז

צ.מ.ב.ח

צ.מ.ב.ח (על פי )