לדלג לתוכן

לשון/תחביר ושחבור/משפט מורכב

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

משפט מורכב הוא משפט שמורכב ממשפט עיקרי ופסוקית או כמה פסוקיות. הפסוקית לא יכולה לעמוד כמשפט עצמאי ותלויה בחלק העיקרי של המשפט.

משפט מורכב מרכיב למעשה את כל שאר סוגי המשפטים שלמדנו (כולל, פשוט,מאוחה ועוד). הוא החלק העיקרי מבחינת הבגרות כיוון שכולל תחתיו את כל הנושאים.

החלק העיקרי והפסוקית מחוברים באמצעות מילות שעבוד. הפסוקיות מתחלקות לכמה סוגים (כל ניתוח התחבירי שנלמד לפני : פסוקית נושא, נשוא, תיאורים ועוד).

שלבים לניתוח משפטים[עריכה]

 1. זיהוי מילות שיעבוד וסימון קו ומעליו חץ - ש (או כל הקשור ל-ש' כמו כאשר, כדי ש...), כי, מילות שאלה (מי, מה...), מילות תנאי (לו, אילו...), ה' שניתן להפוך ל-ש'.
 2. סימון הפסוקית כולה עד תומה בחץ גבוה
 3. זיהוי הפסוקית ע"פ סוגי הפסוקיות (למטה)
 4. זיהוי סוג המשפט (וסימון לעצמנו) - מאוחה, כולל, חסר ועוד - על פי סימנים שנלמדו.
 5. ניתוח החלקים המסומנים בקו בלבד
 6. רשימת סוג המשפט - משפט מאוחה (רשימת מש' מאוחה ומהו כל איבר), משפט מורכב (רשימת משפט מורכב, אם הפסוקית מורכבת/כוללת וכדומה יש לרשום את סוג הפסוקית ומורכבת/כוללת)

סוגי פסוקיות[עריכה]

לאחר סימון הפסוקית בחץ (ע"פ מילות השיעבוד) עד סופן וחיפוש סוג המשפט, אנו מנסים עתה להחליף את כל המשפט המסומן בחץ באחת מהמילים הבאות ועל פי סוג המילה שנחליף, נרשום את סוג הפסוקית.

פסוקית נושא[עריכה]

1. פסוקית נושא - אם ניתן להמיר את הפסוקית ב"הדבר" הרי היא "פסוקית נושא", והחלק ה"עיקרי" תהיה תמיד פעולה סבילה ונשוא בלבד.

דוגמה: "נודע אתמול כי ראש הממשלה מבריא", היות שניתן לומר "נודע אתמול הדבר" הרי הפסוקית "כי רה"מ מבריא" תהיה "פסוקית תיאור נושא". ניתן לראות כי העיקר (מה שמחוץ לפסוקית) "נודע אתמול" יהיה נשוא (+לוואי) בלבד.

2. כל משפט שמתחיל במילת השעבוד "מי ש...", הפסוקית שלו תהיה "פסוקית נושא" (חלק ה"עיקרי" יהיה נשוא בלבד).

לדוגמה: "מי שיגיע ראשון יקבל סוכריה", הפסוקית "מי שיגיע ראשון" הוא הנושא של החלק עיקרי "יקבל סוכריה".

פסוקית נשוא[עריכה]

כאשר לפני הפסוקית מופיע אוגד, זוהי פסוקית נשוא.

דוגמה: "השאלה היא מתי תבוא", היות שמילת השעבוד "מתי" צמודה לאוגד "היא", הרי הפסוקית "מתי תבוא" תהיה "פסוקית תיאור נשוא".

פסוקית מושא[עריכה]

פסוקית מושא - הפסוקית מתקשרת לפועל או לשם הפועל וניתן להמירה במילים "את הדבר". דוגמה: "המנהל הודיע כי השיעור יבוטל", היות שניתן לומר גם "המנהל הודיע את הדבר", הרי הפסוקית של "כי השיעור יבוטל" תהיה "פסוקית מושא".

פסוקית לוואי[עריכה]

1. פסוקית לוואי - הפסוקית מתקשרת לשם העצם שלפניה וניתן להמירה במילים: "הזה, הזאת, האלה, כזה, כזאת, כאלה".

דוגמה: "שמעתי את ההודעה שרינה חולה", היות שניתן לומר גם "שמעתי את ההודעה הזאת" הרי הפסוקית של "שרינה חולה" תהיה "פסוקית לוואי".

2. החלפה במילים זה, הזו האלו, כזה, כאלה .

פסוקית לוואי יכולה לפצל את החלק העיקרי לשניים.

 • תלמידים חולים, המרותקים למיטתם למשך תקופות ארוכות, יוכלו להשלים את חומר הלימוד באמצעות האינטרנט.

פסוקיות תיאור X[עריכה]

לרוב לפניהן יופיעו מילות אופיינות שיסמנו על סוג הפסוקית. תמיד ניתן לקשר את הפסוקית אל המילה אליה היא מתקשרת ולבדוק איזה סוג היא (כפי שעשינו בעבר) ללא צורך לשנות את הפסוקית למילה.

 1. תיאור זמן - ניתן להחליף במילה אז. מילים : בזמן ש..., בשעה ש..., כש..., כאשר...ועוד
 2. ת. מקום - ניתן להחליף במילה שם. מילים : במקום ש..., באיזור ש..., בX ש...
 3. ת. אופן - ניתן להמיר לאופן כזה. מילים : כאילו, באופן ש...
 4. ת. סיבה - ניתן להמיר למפני ש.... מילים : משום ש..., מכיוון ש... (שימו לב שאין להגיד בגלל ש!)
 5. ת. תכלית- ניתן להמיר במילה כדי ש... מילים : למען ש..., בשביל, במטרה ש...
 6. ת. ויתור - ניתן להמיר במילה אע"פ. מילים : אף ש..., למרות...
 7. ת. תנאי-ניתן להוסיף "אם" לפני הפסוקית ו"אז". מילים : לו, אילו, בתנאי ש...
 8. ת. מצב - כש+גוף או במצב ש...

פסוקית הסגר[עריכה]

לרוב לפניהן יופיעו מילות אופיינות שיסמנו על סוג הפסוקית. תמיד ניתן לקשר את הפסוקית אל המילה אליה היא מתקשרת ולבדוק איזה סוג היא (כפי שעשינו בעבר) ללא צורך לשנות את הפסוקית למילה.

דוגמה: "כפי שציינתי אתמול, מחר לא יתקיים שיעור."

פסוקית מצומצמת[עריכה]

פסוקית מצומצמת זוהי פסוקית שבה הפועל פותח פסוקית. הפסוקית נקראת פסוקית מצומצמת משום שהנושא והפועל הצטמצמו לשם פועל. לדוגמא: הרצון להיבחר לתפקיד שינה את דעותיו. ״להיבחר לתפקיד״ משום שלהיבחר זה שם פועל. הפסוקית היא לוואי מכיוון שהיא עונה על השאלה ״איזה רצון?”

מילות השעבוד[עריכה]

מילות שעבוד הן סוג של מילות קישור.

סוג הפסוקית מילות שעבוד
זמן

לפני ש, אחרי ש, לאחר ש, כאשר ש, בזמן ש, בשעה ש, לכש, טרם ש, עם ש, כאשר

מקום במקום ש, למקום ש, ממקום ש, באשר
סיבה מפני ש, כיוון ש, היות ש, בגלל ש, משום ש, הואיל ו, מפני ש = כי = יען כי

דוגמאות[עריכה]

אם מילת הקישור היא במילים "_______ + ש..." היא תהיה "פסוקית תיאור" באחד מהתיאורים המופיעים בטבלה למעלה. (מלבד ב"מי ש..." שהוא "פסוקית נושא" וכדלהלן)

אם מילת הקישור תהיה "אם" במשמעות של תנאי - "כאשר" (דהיינו שניתן להמשיך את החלק השני של המשפט במילה "אז") היא תהיה "פסוקית תנאי". כמו: "אם תבואו מוקדם נלך לטייל" - במשפט זה, החלק במשפט "אם תבואו מוקדם" יהיה "פסוקית תיאור תנאי".

אם מילת הקישור תהיה "כי" במשמעות של "משום ש...", היא תהיה "פסוקית תיאור סיבה". כמו: "המורה לא תגיע מחר כי יש לה פגישה" - במשפט זה, החלק במשפט "כי יש לה פגישה" יהיה "פסוקית תיאור סיבה".

הבחנה בין משפט מורכב לבין משפט מאוחה[עריכה]

 1. במשפט מאוחה לא ניתן להפוך את המשפט "יוסי קם מאוחר, למרות זאת הוא הגיע מוקדם" ולומר: "למרות זאת הוא הגיע מוקדם יוסי קם מאוחר", אך במשפט מורכב ניתן להפוך את סדר המשפטים ולשים את הפסוקית לפני העיקרי, למשל את המשפט "האסון נמנע משום שהנוכחים גילו עירנות" ניתן להפוך ולומר: משום שהנוכחים גילו עירנות, האסון נמנע".
 2. (בהקשר לפיסקה הקודמת) במשפט מאוחה מילת הקישור חייבת לבוא באמצע המשפט, אך במשפט מורכב, כפי שראינו, ניתן גם להביא אותו לתחילת המשפט.
 3. במשפט מאוחה ניתן לומר כל משפט בפני עצמו, לדוגמה: ניתן לומר "יוסי קם מאוחר" בפני עצמו, ו"יוסי הגיע מוקדם" בפני עצמו. אך במשפט מורכב לא ניתן לומר "משום שהנוכחים גילו עירנות" בפני עצמו.

וכך אנו מזהים שהמשפט הוא מאוחה ולא משפט מורכב.

פיסוק[עריכה]

אחרי הפסוקית יופיע בדרך כלל פסיק (אלא אם היא קצרה ביותר). לפני הפסוקית בד"כ לא יופיע פסיק (אלא אם היא ארוכה במיוחד).

 • כשהגיע הנשיא עם פמלייתו אל העיר, קיבלה את פניו הפגנה סוערת.
 • מאחר שהתביעה לא הביאה ראיות חותכות לטענתה, אנו מזכים את הנאשם.
 • האיש הצעיר האמין בכל לבו שאין הירח עולה.
 • כשיצאתי סגרתי את הדלת.

דוגמאות[עריכה]

הרצון להיבחר לתפקיד שינה את דעותיו.

כפי שציינתי אתמול, מחר לא יתקיים שיעור.

המנהל הודיע כי השיעור יבוטל.