לשון/תחביר ושחבור/משפט מאוחה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

משפט מאוחה (נקרא גם משפט מחובר/משפט איחוי) - משפט שמורכב משני משפטים נפרדים עצמאים (לכל אחד יש נושא ונשוא), ומחוברים במילת איחוד.

כאשר מזהים משפט מאוחה יש לתחום את אבריו תחת השם איבר א' ואיבר ב'. בסוף הניתוח התחבירי יש לציין את סוג המשפט (משפט מאוחה) וכן את סוג המשפט של כל איבר (למשל : איבר א' הוא פשוט ואיבר ב' מורכב)


סוגי הקשרים במשפט מאוחה ; מילות חיבור או מילות איחוי[עריכה]

כאשר רוצים... סוג הקשר מילות הקישור
להוסיף, למנות הוספה וצירוף ו, וכן, גם, נוסף לכך, זאת ועוד, יתר על כן, כמו כן, לא כל שכן, בנוסף..., יתרה מזאת, לא רק... כי אם גם, לרבות ה..., מלבד ה...
לתאר מתי קרו הדברים זמן כאשר, כש, בשעה ש..., בזמן ש..., לפני ש, אחרי ש, במשך, קודם לכן, בינתיים, בטרם, לאחרונה, מאז, מתי ש, מראש...
להתנגד, להסתייג ניגוד בעוד ש..., בו בזמן ש..., לעומת ה..., לעומת זאת, אבל, אך, אולם, ברם, אפס כי, עם זאת, לא... (הטקסט המנוגד) אלא, עם זאת, ואילו..., בניגוד לכך
לציין סיבה, לנמק סיבה כי, מפני ש, משום ש..., מאחר ש..., הואיל ו..., שכן..., בשל, בגלל ה..., בעקבות, בזכות ה..., כיוון ש, מחמת..., בגין ה..., לרגל ה..., בעטיו של..., מחמת ה..., מפאת ה...
לציין תוצאה תוצאה כך ש... מכאן ש... מכאן נובע ש..., לכן, על כן, לפיכך, הואיל וכך, כתוצאה מכך, אי לכך, משום כך..., בעקבות זאת, עקב, עקב כך, בשל..., מתוך כך, מכיוון שכך,
לציין מטרה תכלית בחיוב: כדי ש, במטרה ש..., על מנת ש..., לשם ה..., למען ה.., כדי ל..., במטרה ל..., במגמה ל..., על מנת ל..., לשם כך, לתכלית זאת.

בשלילה: כדי שלא, שלא, פן, שמא.

להשוות השוואה דמיון: בהשוואה ל, בדומה ל..., דומה ל..., במקביל ל..., כמו ה..., כפי ה..., בעוד ש, כשם ש... כך גם, כאילו,

אחרים: ככל ש... כן, במידה ש... כך, יותר ממה ש..., פחות ממה ש..., יותר מ..., פחות מ..., יחסית ל..., בהשוואה ל...

לציין תנאי תנאי תנאי קיים: אם, במקרה ש..., בתנאי ש..., ובלבד ש..., לא... אלא אם כן

תנאי היפותטי: לו, אילו, לולא אילולא, אלמלא

לציין ניגוד לצפוי ויתור על אף ש/ה..., אף על פי ש..., חרף ה..., אף על פי כן, אף על פי ש, אף כי, אף אם, גם אם, אפילו, למרות ה..., למרות זאת, בכל זאת, עם זאת, בכל אופן, מכל מקום, על כל פנים
לציין חלופות ברירה או
להסביר הסבר כלומר, למשל, לדוגמה

כלל[עריכה]

לפני חלק המחבר יש לפסק!

משפט לדוגמה:

חלק המחבר
יוסי קם מאוחר, => למרות זאת <= הוא הגיע מוקדם

הערה: אם נשתמש בו"ו החיבור "יוסי קם מאוחר והגיע מוקדם", לא נשים פסיק לפני החיבור, היות ונושא המשפט הוא אותו נושא "יוסי". במצב כזה, המשפט יהיה "משפט פשוט" בעל "חלק כולל", אך אם הנושא שונה, נשים פסיק לפני ו"ו החיבור.