לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תחביר/יחסה

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

יחסה (casus)[עריכה]

היחסה היא סימון של חלק דיבר (שם עצם, שם תואר וכו') בהתאם למעמדו התחבירי במשפט. ביוונית קלאסית הסימון בא לידי בסיומת שונה עבור חלק הדיבר. במילים אחרות, כדי לציין ששם עצם מתפקד במשפט כנושא נרשום אותו ביחסה מסוימת הנקראת "יחסת נומנטיבוס". אם תפקידו של אותו שם עצם במשפט הבא הוא מושא ישיר נרשום אותו ביחסה אחרת ששמה "יחסת אקוזטיבוס".

דוגמות:

  1. ביוונית נרשום את המשפט "איש יפה" כך καλός άνθρωπος.המילה "איש" מקבלת את סיומת נומטיבוס (שצורתה במקרה זה ος) מפני שהמילה מתפקדת כנושא במשפט.
  2. ביוונית נרשום את המשפט "אני רואה את האיש" כך ὁράω ἄνθρωπον. המילה "איש" מקבלת את סיומת אקוזטיבוס (שצורתה במקרה זה היא ον) מפני שהמילה מתפקדת כמושא ישיר במשפט.

לסיכום היחסות מגדירות את התפקיד התחבירי של חלקי הדיבר במשפט או חילופין נוכל לטעון כי ביוונית קלאסית אין מילות יחס מצריכות (כמו "את", "של" וכדומה) מפני שהיחסה מחליפה את השימוש.

תפקיד היחסה[עריכה]

ביוונית יש חמשה יחסות להלן רשימת תפקידן של היחסות:

יחסה (casus) תפקידים פירוט דוגמה
וקטיבוס (Vocativus) פניה ישירה (Direct Address) כאשר קוראים או פונים לאדם במשפט יש להשתמש ביחסת הוקטיבוס על מנת לציין כי פונים אל השם. לעומת זאת בעברית נהוג להוסיף את מילת הפניה "הו" בלבד ללא שינוי הצורה של שם העצם או שם התואר. ἄνθρωπε, הו איש.
נומינאטיבוס (nominativus) נושא במשפט פעלי שם עצם, תואר או בנוני יכולים להיות נושא או נשוא במשפט פעלי. על פי רב, כמעט תמיד מעצמים את שם התואר והבנוני על מנת לציין ולהדגיש כי הם נושאי המשפט. כאשר יש לנו מספר של חלקי דיבר מועצמים, חלק הדיבר המועצם ביותר הוא נושא המשפט ולהן סדר העצמה של חלקי הדיבר על פי "עוצמתם" : שם מיודע (פרטי, מקום וכדומה), כינוים (כמו גוף וכדומה), חלק דיבר מועצם (שם עצם, שם תואר ובנוני), חלק דיבר לא מועצם (שם עצם, שם תואר ובנוני). לדוגמה אם במשפט מופיע שם עצם ולצידו שם תואר, נושא המשפט יהיה שם העצם והנשוא שם התואר. [דוגמה שם עצם]
[דוגמה שם תואר]
[דוגמה בנוני]
נושא במשפט שמני [דוגמה שם עצם]
[דוגמה שם תואר]
[דוגמה בנוני]
נשוא במשפט שמני [דוגמה שם עצם]
[דוגמה שם תואר]
[דוגמה בנוני]
גנטיבוס (genetivus) שייכות (Genitive of possession\belonging)
חלקיות (Genitive Partitvus)
השוואה והבדלה (Genitive of distinction and of comparison)
גנטיבוס מדידה (Genitive of measure) זמן (Genitive of time)
מקום (Genitive of place)
דירוג (Genitive of degree)
גנטיבוס של ערך (gen of price and vaule)
גנטיבוס של איכות (Quallity)
פסוקית אבסולוטית (Genitive absolutes)
גנטיבוס הנצרך בידי פעלים פעלי שליטה
פעלי זכרון
פעלי השגה* (obtaining)
פעלי הגעה* (reaching)
גנטיבוס עם פועל מורכב (Genitive with compound verbs)
גנטיבוס הרחקה (Genitive of Separation)
מושא של שם עצם (Objective gentive)
גנטיבוס של מקור (Genitive of Source)
גנטיבוס עם מילות יחס () הרחקה והבדלה
גנטיבוס של סיבה ("Genitive of Cause")
גנטיבוס עם שמות תואר (genitive with adjective)
גנטיבוס עם תואר הפועל (genitive with adverb)
genitive of connection
gen of material or contents
appositive gen\ gen of explanation
gen of crime and accountability
Genitive adnominal
דטיבוס (dativus) מושא עקיף (dative as indirect complements of verbs)
דטיבוס יתרון וחסרון (Dative of Advantage or Disadvantage)
(Ethical Dative)
דטיבוס מבצע פעולה (Dative of the Agent)
דטיבוס אמצעי (Instrument or Means)
דטיבוס עם פעלים
dative of manner\Dative of Respect
Dative of Feeling
Dative of Degree of Difference
Dative With αὐτός
Dative of Military Accompaniment
Dative of Accompanying Circumstance
דטיבוס זמן (Time)
דטיבוס מקום (Space )
Dative with Adjectives
Locative Dative
דטיבוס עם פעלים מורכבים (Dative WITH COMPOUND VERBS)
דטיבוס קניין (Dative of Possession)
Dative of Standard of Judgment
Manner
Cause
COMITATIVE DATIVE
Dative of Association
Dative of Accompaniment
DATIVE OF RELATION
Dative of Reference
Dative of the Participle expressing Time
Instrumental Dative
Instrumental Dative PROPER
DATIVE AS A MODIFIER OF THE SENTENCE
DATIVE OF INTEREST
DATIVE PROPER
THE Dative DEPENDENT ON A SINGLE WORD
Dative as DIRECT COMPLEMENT OF verbs
אקוזטיבוס (accusativus)
מושא ישיר, חיצוני (Direct Object)
מושא ישיר, פנימי (Acc cognate)
משך זמן (Extent of Time )
מקום (Space)
Terminal Accusative
נושא פעולה של ה- inf (Subject of Infinitive)
פעלים המצרכים שני אקוזטיבים (Acc duplex)
accusativus Graecus\accusative of respect
Accusative Absolute
עם מילות יחס
Acc Adverbial
הצרכה בידי פועל


ליחסות יש יותר מתפקיד צורני אחד. הלן רשימה מלאה של כלל תפקידן:

תוכן עניינים

Vocativus וקטיוס

  • Direct Address

Αccusativus אקוזאטיס

Dativus דטיבוס

Genetivus ג'נאטיב

Nominativus נומינאטיב