לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תחביר/יחסה/יחסה/Genetivus

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

GEN+מילות יחסה

[עריכה]

מילת יחס + gen – מושגי. ὑπό+ gen - Genitive of Agen

gen of cause

[עריכה]

gen with adj

[עריכה]

gen with adv

[עריכה]

Gen of time\place

[עריכה]

גנטיבוס המתפקד כפסוקית מקום או זמן מתמשכת. הדגש הוא שהפעולה התרחשה בתוך פרק זמן זה (באנגלית יתורגם during).

 • זמן {{νυκτὸς γὰρ [ἡμᾶς] τῆσδε πρᾶγος ἄσκοπον|הרי במהלך הלילה הזה, [כליפנו]...|ajax. 21}}
 • "Ἀλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Σιμωνίδης, τῶν γε πολυτελῶν ὀσμῶν τούτων, αἷς χρίεσθε+dat," (Xenophon, Hiero,.1.24)

אכן/בכל מקרה, אמר סימונידס, [בנוגע] לריחות היקרים האלו, אשר בהם נמשכים,

Genitive of Source

[עריכה]

המקור שממנו נובעת פעולה, לפעמים מבטא "בגלל". למשל שמעתי ממנו - הפועל לשמוע נובעת מ"ממנו" (אדם אחר). לכן "ממנו" יופיע ביחסת gen. למשל, ἄκουέ μου, "שמע לי"


gen of connection

[עריכה]

gen with compound verbs

[עריכה]

free use of the gen

[עריכה]

gen of value

[עריכה]

the gen of two noun

[עריכה]

Objective gentive

[עריכה]

חלק משמות העצם גזורים מפועל ולכן הם יכולים להצריך יחסה. למשל, "אהבה", "שמחה", וכו'.

שם העצם מצריך יחסת גנטיבוס המתפקדת כמושא. למשל, "τοῦ ὕδατος ἐπιθυμία" (תוקידידס, ספר השני, המגפה באתונה, 2.52.2), תשוקה למים.

 • בשירה שמות תואר יכולים להחליף את תפקיד ה-gen. למשל "νόστος ὁ βασίλειος" (אייסכילוס, הפרסים, 8), חזרת המלך.

Gen Subjective אוביקטיבי

[עריכה]

שם העצם (המתפקד כפועלה) בעל נושא בגנטיב. למשל "ההגעה של קיסר". מי מבצע את ההגעה? קיסר.

« Μάντι κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας•
-- Homer, Iliad, book I, 106

נביא הרעות, אף פעם עדין לא אמרת לי דבר שימושי

Genitive adnominal

[עריכה]

Genitive with verbs

[עריכה]

Genitive פעלי שליטה

[עריכה]

פעלי שליטה כמו βασιλεύω צורכים אחריהם gen

פעלי "הגעה" (reaching)

[עריכה]

פעלי "השגה" (obtaining)

[עריכה]

Genitive הרחקה

[עריכה]
 • ראה Genitive of Separation

Genitive זיכרון

[עריכה]

μιμνήσκω

Genitive of Cause (פעלי רגש)

[עריכה]
 • פעלי רגש מקבלים gen.
 • משפטי קריאה עם gen, למשל,"ἰώ μοι τύχας" (אלקסטיס 398), "הו לי המזל שלי".

gen of price and vaule

[עריכה]

ביטוי בגנטיבוס המביע ערך כספי, חומרני, קנייני של אוביקט. "שווה כגרוש" (גורש יופיע בגנטיבוס)

Genitive of Separation

[עריכה]

gen המופיע עם ביטוי פעלים, שמות תואר, תוארי פועל, מילות יחס המבטאים או רומזים "הפרדה" או "הרחקה".

מילות יחס

[עריכה]
 • ἀπό + gen+
 • ἐκ / εξ + gen

פעלים

[עריכה]
 • ἐκβαίνω.
 • διαφέρω

דוגמה:

{{{תוכן}}}

τάφου הוא Genitive of Separation עבור προτίσας ו-ἀτιμάσας

gen of crime and accountability

[עריכה]

appositive gen\ gen of explanation

[עריכה]

gen of material or contents

[עריכה]

gen of measure

[עריכה]

Gen absolutes

[עריכה]

פסוקית לוואי מצב המתארת נסיבות, זמן, ויתור וכו'. הפסוקית מופיעה בגנטיבוס ומורכבת מפרטיקופיום בגנטיבוס ונושא בגנטיבוס. בין הפסוקית למשפט הראשי אין קשר.

Gen Quallity ("בעל")

[עריכה]
 • gen יכול לבטא תכונה של אוביקט, בדומה ל-gen בלטינית. בתפקיד זה הוא עומד בעמדה הנשואית, "ἐὼν τρόπου ἡσυχίου" (הרוטודוס, היסטוריה, 1.107), בעל אופי שלו.
  • בשירה יכול להופיע בעמדה התיאורית "χόρτων εὐδένδρων Εὐρώπας”" (אוריפידס, איפיגניה בטאוריס, 134), אירופה בעלת המשטחים המיוערים היטב.[1]

Genitive שייכות (Genitive of possession\belonging)

[עריכה]

בעל הרכוש יופיע ביחסת gen ויעמוד במיקום התיאורי (attributive position):

 • "בעל הרכוש" (Possessor) יופיע בין תווית הידוע ל"חפץ" (possessed). למשל, "διαφέρει ὁ τυραννικὸς βίος τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου" (כסנופון, הריון, 1.8), ההחיים של הטיראן נבדלים מהחיים של האזרח.
 • "בעל הרכוש" יופיע אחרי "החפץ" ויופיע עם תווית ידוע ב-gen "δοκοῦντα...τὰ δὲ χαλεπὰ ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν τυράννων κέκτηται ἀποκεκρυμμένα" (כסנופון, הריון,2.4), סבורים...אבל את הקשיים בלבבות של הטיראנים אוחזים בזמן שמסתירים (אותם).
 • בפרוזה החוקים אינם תקיפים, למשל "ὡς ἔστιν ἀνδρὸς τοῦδε τἄργα ταῦτά σοι" (סופוקלס, איאס, 39), דע לך שהמעשים האלו הם של האיש הזה.
 • שם העצם או שם התואר כמו משפחה, חיות מחמד, איברי גוף וכו' יכולים להופיע ביחסת Genitive במקום הבעלים של הרכוש (Possessor). למשל,

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה. • שם תואר יכולת לתפקד כשם תואר שייכות (במילון יתורגמו of...). הם מתאים במין מספר ויחסה, למשל ἀνθρωπίνη ἡδονὴ. ἀνθρώπινος הוא שם התואר. במילון מתורגם of, from, or belonging to man[2] .

Genitive אמצעי מדידה (זמן, מקום וכו'); GENITIVE OF MEASURE

[עריכה]

Genitive Partitvus חלקיות (סמיכות)

[עריכה]

מציין חלקיות של דבר מתוך שלם. על פי רוב שם עצם יופיע ב-Gen (סומך) ולצידו שם תואר (נסמך) כגון μέγας (=גדול), ὀλίγος (=מעט), πολύς (=רב).

נתרגם ה(נסמך) מבין ה(סומך).

למשל,

... μέγιστον τῶν κακῶν ἐστιν ἡ ἀδικία τῷ ἀδικοῦντι...
-- Πλάτων, Γοργίας 509b

תרגום : הכי גדול מבין הדברים הרעים.

 • Μέγιστον – הכי גדול (adj sg neut acc irreg_superl)
 • κακῶν – רעים (adj pl neut gen)


לצד Gen. absolutes

[עריכה]

פעמים יופיע שם תואר לצד Gen. absolutes,

ᾤμην [τὴν ἐμαυτοῦ γυναῖκα πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλε]ι
-- -Λυσίας, Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
שאני חשבתי שהאישה שלי היא הממושמעת ביותר מבין כולן (כל הנשים) בעיר


gen of distinction and of comparsion (השוואה ודירוג)

[עריכה]

גנטיב השוואה מופיע יחד עם שם תואר מדורג ב-comp (דהינו -τερ-). מבנה תחבירי:

 • נושא
 • שם התואר הוא המדד להשוואה.
 • שם העצם או שם התואר המועצם ב-gen, הוא הדבר אליו משוואה הנושא.


Χαιρεφῶν: τί δέ, ὦ Πῶλε; οἴει σὺ κάλλιον ἂν Γοργίου ἀποκρίνασθαι;
-- Συγγραφέας, Γοργίας (Πλάτων), 448b
כראפון: ומה הדבר? פאלוס, אתה סבור שאתה עשוי לענות טוב יותר מגורגיאס?

καὶ γὰρ οὐδεμία ἀνθρωπίνη ἡδονὴ τοῦ θείου ἐγγυτέρω δοκεῖ εἶναι ἢ ἡ περὶ τὰς τιμὰς εὐφροσύνη. והרי אין שום הנאה של האנשים קרובה לשל האלים נראה היה מאשר ההנאה בזכות הכבוד.

הערות

[עריכה]
 1. ^ Smyth grammar 1320
 2. ^ LSJ