לדלג לתוכן

יוונית קלאסית/תחביר/יחסה/יחסה/Αccusativus

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.acc[עריכה]

מושא ישיר, חיצוני (Direct Object)[עריכה]

התפקיד העיקרי של acc הוא מושא ישיר של פועל יוצא במשפט פעלי. למשל, לקחתי את הספר.

מושא ישיר, פנימי (Acc cognate)[עריכה]

מושא פנימי לפועל שגזור מגזע הפועל. אני כותב כתיבה, הלכתי הליכה, רקדתי ריקוד.

τοί κέ μιν ὦκα ἐν πυρὶ κήαιεν καὶ ἐπὶ κτέρεα κτερίσαιεν.

Acc משך זמן או מקום (Extent of Time or Space)[עריכה]

כאשר מילת זמן או מקום מופיע ביחסת acc , האקוזטיבוס מציין משך זמן של פעולה המתרחשת לאורך של תקופה ארוכה או לאורך מקום (הדגש הוא על כל פרק הזמן.

Terminal Accusative[עריכה]

לציון מקום בדרך כלל יחד עם מילת יחס, כמו εἰς,πρός, παρά. בדרך כלל בשירה אין מילת יחס.

נושא פעולה של ה- inf (Subject of Infinitive)[עריכה]

הנושא של משפט inf הוא שם עצם או תואר באקוזטיבוס.משפט inf מופיע אחרי:

 1. משפט הבעה עקיפה – נפתח אחרי פעלי אמירה, חשיבה, וכו'.
 2. משפט אימפרסונאלי
 3. אל + inf
 4. מבצע הפעולה של Inf מועצם

Acc duplex\ dupl.[עריכה]

Accusative object + accusative predicate[עריכה]

משפט שמיני באקוזטיבוס, הממוסגר באמצעות פועל אקטיבי (כאשר הפועל יופיע בסביל המשפט השמיני יהיה בנומנטיבוס). הפועל מצריך שני אקוזטיבוסים שאחד מבניהם מיודע יותר מהשני. למשל

כותרת 1 כותרת 2
τίθημι + 2acc
 • אני מניח את...כ…
 • אני גורם ל...את...
νομίζω אני חושב את... ל...
οἴομαι אני סובר/חושב את...ל...
διδάσκω אני מלמד את...את...
ἵστημι אני מניח את...ב...
λαβεῖν אני לוקח את...כ...
εἰσαναβαίνω אני עולה מ...ל...
ὑμνέω אני שר ל...על...

פועל המצריך שני אקוזטיבים מיודעים[עריכה]

פועל בעל שני מושאים, המושא הראשון הוא על מי מבוצע הפעולה והמושא השני, מה בוצע על האדם. פעלים: לדרוש, לשכנע, להלביש, להסתיר, ללמוד, להזכיר.

accusativus Graecus\accusative of respect[עריכה]

שמות:

 1. accusative with passive verbs
 2. accusative of respect (relationship) / accusativus respectús
 3. the greek accusative / accusativus Graecus
 4. הרומאים קראו לו the greek accusative

האקוזטיבוס מתאר את האוביקט שעליו בוצע פעולה. למשל, אני כואב בידים, אנחנו רואים בעינים.

Accusative Absolute (smyth 2076)[עריכה]

Gen.abs מתפקד כפסוקית אדוורביאלית למשפט הראשי, בעלת נושא. למשל, {לאחר שאכלו} הלכו.

acc. Abs מתפקד כפסוקית אדוורביאלית למשפט הראשי, ללא נושא. למשל, הם אכלו ארוחה מאחר שהיה אישור של המפקדים. מצב שכזה מתרחש כאשר הפועל הוא אימפרסנולי (impersonal) או כה-inf הוא הנושא. המופיע ב-prefectum נסיבתי מופיע ב-acc. As.neut, sg. למשל, "προσταχθὲν αὐτοῖς οὐκ ἐτόλμησαν εἰσαγαγεῖν" (Is. 1.22), הם לא העיזו להכניס אותו למרות שהדבר הורה/צווה.

Acc הצרכה על ידי מילת יחס[עריכה]

Acc המבטא תנועה ליעד כלשהו, סביב.

 1. בשבועות אחרי νή (חיובי) ו-μά (שלילי) + acc - בחיי...

acc הצרכה בידי פועל[עריכה]

מגוון של פעלים מצריכים אקוזטיבוס, דוגמאות:

 1. פעלי שבועה מצריכים acc, כמו ὄμνυμι.

Acc Adverbial[עריכה]

שם עצם או תואר המופיעים ביחסת אקוזטיבוס סתמי או ביחסת נקבה יחיד, יכולים לתפקד כתואר הפועל. למשל, εὔχομαι πολλά (אני מתפלל רבות).