לדלג לתוכן

היסטוריה לבגרות/המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בשנות ה-30

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

א) סיבות לעלייה ומאפייני העולים (ארצות מוצא, מעמד חברתי-כלכלי, דרכי ארגון העלייה)

ב) המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בתחומים: התיישבות חקלאית ועירונית, כלכלה, חינוך ותרבות

הפרק הקודם:
שנות ה-20 כיחידת מבוא
המשך בניין הבית הלאומי-יהודי בשנות ה-30 הפרק הבא:
הגישות השונות ביישוב היהודי ובתנועה הציונית בנוגע ליחס כלפי בריטניה וכלפי הערבים