היסטוריה לבגרות/היריבות בין ארה"ב ובריה"מ וראשית "המלחמה הקרה"

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי


א.הגורמים ליריבות בין ארצות הברית לברית המועצות והבהרת המושג "מלחמה קרה"

ב.ביטויי היריבות בשנות ה-40 וה-50, והשפעתם על היחסים בין המעצמות

הפרק הקודם:
בעיית הפליטים ו"העקורים" עם סיום המלחמה והשואה
היריבות בין ארה"ב ובריה"מ וראשית "המלחמה הקרה" הפרק הבא:
מאבק היישוב היהודי והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית