לדלג לתוכן

הגות הנפש

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

ספר זה טרם הושלם ונמצא עדיין בכתיבה.

ייתכן שחסרים בו פרקים, או אף נושאים שלמים. לפיכך, כרגע לא ניתן ללמוד ממנו על כל הנושא בצורה מקיפה.

כמו בכל אחד מהספרים, מהדפים ומהנושאים בוויקיספר, גם כאן אתם מוזמנים להוסיף את הפרקים שלדעתכם חסרים. כל פעולה שעשויה לעזור תתקבל בברכה, כולל הערות ובקשות בדף השיחה של הספר.


          כאן העמוד הראשי |          לפרק הבא (מבוא) >>


מבוא

[עריכה]

מדעי הנפש, מוח לעומת שכל, חלוקת חומר ורוח, גורל או בחירה, חשיבה על חשיבה

הגות הנפש או החשיבה על החשיבה.
באנגלית: פילוסופי אוף מיינד, ובאוניברסיטה הפתוחה: הפילוסופיה של הנפש בתקופתנו
ספר זה הוא הֶסְבֵּר המצב העדכני של המחקר המדע וההגות בנושא השכל, התפישה, והנפש, בלשון קצרה וברורה, ובעברית שורשית.

בספר זה נתרכז במושג "נפש" המשמש במדע.
מונח זה אוּמץ מהתפישות העתיקות שהפרידו בין רוחני לגשמי, תפישות שהן חלק חשוב באמונות הדתיות הרווחות כיום. נעסוק בזה רק מן ההיבטים המדעיים וההגותיים המקובלים או הדחויים במדע בימינו.

ניגע בתפישות ההגותיות על קיומה או חסרונה של "נפש נפרדת" ומשמעותה בהגות של ימינו, ונטפל בשאלות על אפשרות הבחירה - סוגיית הבחירה החפשית, והמציאות כגורל קבוע מראש, כגורל אקראי לחלוטין, או כעתיד הניתן לשינוי. נברר את תפיסת השרשרת הסיבתית - לפיה דבר נובע מדבר, ואת התפישות לפיהן הדברים מתקדמים לעבר יעדם.

בכל נושא בו נדון בספר, נשאף לראות את ההגיוני, הסביר, והמובן, וגם להגדיר את המושגים האלו "הגיוני, סביר, מובן" - עצמם. בכך הספר עוסק גם בחקר הידיעה - האפיסטמולוגיה, במדעי הקיים וחקר היש - האונטולוגיה, בחקר העירות, התפישה, ההבנה, והמודעות - קוגניציה וקונציסיה (קונשסנס), הן בהיבט של מדעי הרוח והן בהיבטים של מדעי הטבע והחומר, החיים והגוף - פיזיקה וכימיה, ביולוגיה ופיזיולוגיה.

עצם חלוקת תחומי המדע בין מדעי הטבע והחומר למדעי הרוח והחברה מראים עד כמה רחב הוא השטח המוקצה והמיוחד לחקר הרעיוני במדע בימינו, והפער המפריד בינו לחקר המציאות החמרית.
העיסוק העכשיווי של הגות הנפש הוא בעיקרו ניסיון איחוד בין התחומים וניסיון הבנת פעולתם והתפתחותם של רעיונות רצונות תחושות והחלטות - התחום הנפשי.

תחום הגות הנפש הוא חלק ממדעי המוח העכשיויים הכוללים את חקר ההבנה - הקוגניציה, חקר העצבים - נוירולוגיה, הוא כולל את טכנולוגיות הבינה המלאכותית המחשוב התקשורת והרובוטיקה, והתחום ניזון גם מההבנות החדשות והעדכניות בכל תחומי החקר ובמיוחד במדעי החיים: התורשה, חקר חמרי החיים, חקר התקשורת, חקר השפות והבלשנות, וחקר החברה והתרבות - ביולוגיה, גנטיקה, ביוכימיה, מדיה, לינגוויסטיקה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

הספר מביא את הדיעות השונות, את המחלוקות החשובות ואת סיפור התפתחותה של החשיבה על החשיבה. במידה מסויימת הוא גם ספר היסטוריה על תולדות החשיבה, למן העת העתיקה - ההגות האלילית של המזרח הקדום, הפילוסופיה היוונית הקדומה ומקבילתה בהודו, דרך ההגות המקראית והיהודית, ועד להוגי ימי הביניים, העת החדשה, וימינו אנו.

מהי הנפש? איך אנחנו מבינים דברים? האם יש הבדל בינינו לבין בעלי חיים? האם תמנון ציפור או אמֶבה חשים כאב כמונו או חווים צבעים ורגשות כמונו? האם מחשב מסוגל לחשוב להבין או להרגיש? ומה לגבי ילדים ונשים, לעומת גברים? האם אפשר להסביר את המוּדעות, והאם יש "אני"?

הספר עוסק בתפישות העדכניות של מדעי ההגות (הפילוסופיה) בשאלות של ניתוח והסבר התחושות הפנימיות (הנפשיות) המעובדות במוח. הסברים חדשים ועדכניים אלו ניתנו לאור השינויים וההתפתחויות במדעי המוח, במדעי הבלשנות, ובמדעי התקשוב, ולאור הבנתנו החדשה את המציאות.

ספרנו זה בעיקרו עוקב אחרי חקר השכל והתפישה כפי שנלמדו בהרצאותיו של ג'פרי קפלן אך מרחיבם בהרבה. הספר יעסוק בהתפתחות התחום ומינוחיו לאורך הדורות, ועל השינויים שחלו בתחום זה של ההגות על "הנפש" וה"שכל" ועברו עליו כעת עם ההתפתחות המדעית. בין תחומי מדע השייכים לענייננו, שהתפתחו מאוד בעשרות השנים האחרונות והשתנו מקצה לקצה, נמצאים: חקר המוח ומדעי החיים והחומר, מדע הבלשנות, מדעי הנפש, חקר המידע, עיבוד אותות, פיתוח הבינה המלאכותית ומדעי המחשב, חקר ההתנהגות ומדעי החברה.

הספר מקיף גם את החומר בקורס "הפילוסופיה של הנפש בתקופתנו" הנלמד באוניברסיטה הפתוחה, מתוך ספרו של פרופ' אמיר הורוביץ, אלא שספרנו מתעמת עם ספרו לעיתים, מפשט את ההסברים, ומשתמש במונחים מוצלחים וברורים יותר מאלו שפרופ' הורביץ בחר, אך תמיד נכתוב גם מה נחשב נכון במטלות ובמבחנים, ובאיזה מונחים יש להשתמש שם.

כאמור, הספר מסודר בדומה לשיעוריו המקוונים של ד"ר ג'פרי קפלן (אך מפורט יותר ונסמך על החומרים המקוריים של ההוגים) וכן מביא בפרק נפרד את תפישות העולם בעניין זה במזרח הקדום, במקרא ובפילוסופיה היוונית, ואת התפתחותם בקרב המלומדים כמופיע בכתבי הוגים יהודים מתקופת החורבן, ובימי הביניים.

עקרונות ומונחים

[עריכה]

הגישות

[עריכה]

להרחבה ראו סיכום

שאלות יסוד

[עריכה]
  • ראו: שאלות הקיום - קיום המציאות וקיום העצמי. קיום גשמי וקיום רוחני. ומהי, לפי השיטות השונות, הגדרתם.
  • ראו: שאלות זהות - מה נחשב זהה ומה נחשב שונה, סיווג ההשוואות ומשמעותם לעניינינו
  • ראו: שאלות הגוף והנפש - האם קיים שכל נפשי נפרד מהמוח. מהי הגדרתו וכיצד מוסברות התופעות הקרויות "נפשיות".

בשאלת הגוף והנפש עוסק רוב ספרינו

יסודות הדיון ומונחיהם

[עריכה]


         לפרק הבא (יסודות) >>

קישורים חיצוניים

[עריכה]

ארכיב (דפי טיוטה ודפים למחיקה)

[עריכה]