לדלג לתוכן

גרמנית/מבוא

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

מבוא לשפה הגרמנית - כמה נקודות שיש לתת עליהן את הדעת.

הגיית השפה וכתיבתה[עריכה]

עיצורים[עריכה]

העיצורים
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Bb p
b
כהגיית "פ" בסופי הברות/מלים;
כהגיית "ב" בשאר המקרים
Ch/ch x
k

ç
כהגיית "כ רפה" (כֿ) אחרי a o u והדיפתונג au;
כהגיית "כ" לפני s;
בשאר המקרים כצליל הדומה ללחישת החתול וקרוב להגיית h במלה האנגלית Huge
(עצה להגיה: לומר "יִי" (yi) בלחישה ובלא הפעלת מיתרי הקול)
ck k כהגיית "כּ"
Dd t
d
כהגיית "ת" בסופי הברות/מלים;
כהגיית "ד" בשאר המקרים
Dsch/dsch ʤ כהגיית דְזְ', מופיע במלים שאולות
dt t כהגיית "ת"
Ff f כהגיית "פ רפה" (פֿ)
Gg k
ɡ
ç
כהגיית "כ" בסוף הברה;
כהגיית "ג" בראש הברה;
כהגיית ch הנ"ל בסוף מלה ולאחר i
Hh ː
h
אינו נהגה אחר התנועות, אך מאריכן;
כהגיית "ה"
Jj j כהגיית "י" עיצורית
Kk k כהגיית "כ"
Ll l כהגיית "ל"
Mm m כהגיית "מ"
Nn n
ɔ̃, ɑ̃
כהגיית "נ";
כתנועה מאונפפת במלים שאולות מצרפתית (למשל der Balkon, das Restaurant)
ng ŋ כהגיית "נ" במלה אנגליה
Pp p כהגיית "פ"
Pf/pf p̪f נהגה פְּף
Qu/qu kv נהגה כְּבְ
Rr ʁ ~ ʀ ~ r
כהגיית "ר" מודרנית (חילופים חפשיים);
בין תנועה לעיצור/אחר תנועה בסוף מלה - נהגה מאוד רפה, או כמעט ואינו נשמע
Ss s
z
ʃ
כהגיית "ס" בסופי הברות/מלים, וכן לפני עיצורים;
כהגיית "ז" לפני תנועות;
כהגיית "ש ימנית" לפני p t בראשי הברות, למעט כמה מלים זרות
ß s כהגיית "ס";
ללא גרסה מוגדלת לאות זאת, כיון שנוצרה כשילוב גראפי ss
Sch/sch ʃ כהגיית "ש ימנית"
Tt t כהגיית "ת"
Tsch/tsch ʧ נהגה טְשְ
Vv f כהגיית "פ רפה" במלים ממוצא גרמני; כהגיית "ב רפה" (בֿ) במלים ממוצא לטיני
Ww v כהגיית "ב רפה"
Xx ks נהגה כְּסְ, מופיע בעיקר במלים שאולות
Yy j כהגיית "י" עיצורית, מופיע במלים שאולות (גם תנועה - להלן)
Zz ʦ כהגיית "צ" מודרנית

ניתן, אם כי לא מומלץ (לדוגמה אם המקלדת לא מאפשרת זאת), להמיר את סימן האומלאוט (שתי הנקודות מעל האות) באות e. כך למשל תוכל האות ä להכתב ae. בדומה לכך ניתן להמיר את האות ß ב-ss. חשוב להדגיש: אם הכתיב התקני של מילה הוא עם ß, מותר לכתוב אותה עם ss, אבל אם הכתיב התקני של מילה הוא עם ss, לכתוב אותה עם ß ייחשב שגיאת כתיב.

תנועות[עריכה]

האותיות a,ä,e,i,o,ö,u,ü,y משמשות כתנועות. כל תנועה היא או ארוכה או קצרה.

התנועות
הסימון
הגראפי
תעתיק IPA הערך הפונטי
Aa כהגיית פתח (גם גרסה ארוכה)
Ää (ː)‏ɛ כהגיית e במלה האנגלית net (גם גרסה ארוכה)
Ee כהגיית ä הקצרה בהברה מוטעמת;

כהגיית e במלה האנגלית paper בהברה בלתי־מוטעמת;
כהגיית צירי אשכנזית ארוכה בקירוב
ə
Ii
כהגיית i במלה האנגלית in;
כהגיית חיריק ארוכה
Oo
כהגיית o במלה האנגלית gone (אך קצר);
כהגיית o במלה האנגלית cold - וארוכה
Öö
ø̞ː
כהגיית סגול מעוגלת בשפתיים. לעתים ארוכה וסגורה כבמלה hören וּלעתים קצרה וּפתוחה כבמלה Förster;
כהגיית צירי מעוגלת בשפתיים וארוכה בקירוב
Uu
כהגיית u במלה האנגלית put;
כהגיית כשורוק ארוכה
Üü
כהגיית i במלה האנגלית in - ומעוגלת בשפתיים;
כהגיית כחיריק מעוגלת בשפתיים וארוכה
Yy ʏ
ɪ
מופיעה במלים שאולות, כהגיית ü הקצרה
או כ־i קצרה בסוף מלה

חשוב להקפיד על הגייה נכונה של אורך התנועה, שכן שינוי באורכה של תנועה עשוי לשנות את משמעותן של מלים, לדוגמה:

Masse (תנועת אַה קצרה) = מסה, חומר Maße (תנועת אַה ארוכה) = מידות, ממדים
Busse (תנועת אוּ קצרה) = אוטובוסים Buße (תנועת אוּ ארוכה) = כַּפָּרָה

הצרוף ie נהגה כתנועת אִי ארוכה (כמו "seen" באנגלית). חשוב להבדיל: ei נהגה כדיפתונג אַי (ראה להלן).

האותיות a,e,o עשויות להופיע בצמדים. כתיב זה מעיד או על תנועה ארוכה או על שתי תנועות קצרות צמודות, לדוגמה:
Meer (ים) נהגה מֶאר (תנועת אֶה ארוכה)
beenden (לסיים) נהגה בֶּאֶנְדֶן (שתי תנועות אֶה קצרות צמודות, כבמלה בְּאֵר)
האות y יכולה לתפקד גם כעיצור במלים שאולות.

דיפתונגים[עריכה]

בגרמנית קיימים הדיפתונגים הבאים:

הסימון הגראפי תעתיק IPA הערך הפונטי
Ai/ai, Ei/ei, Ay/ay, Ey/ey aɪ̯ אַיְ
Au/au aʊ̯ אַוּ
Äu/äu, Eu/eu ɔʏ̯ אוֹיְ


לקריאה נוספת

מומלץ לקרוא גם את הערך בוויקיפדיה אודות כללי התעתיק מגרמנית לעברית.

שמות עצם[עריכה]

שמות העצם מתחלקים לשלושה מינים: זכר (maskulin), נקבה (feminin) וסתמי (neutral); יש לזכור את המין של כל שם עצם, שכן גם באזכור הפשוט ביותר יש לו חשיבות. להלן תוויות היידוע והסיתום (כמו a באנגלית) למינים השונים ביחסה הראשונה (Nominativ):

מין יידוע תווית סיתום
זכר der Mann ein Mann
נקבה die Frau eine Frau
סתמי das Kind ein Kind
רבים die Menschen Menschen

במילונים וברשימות מלים אחרות נהוג לציין בקיצור את המין: m/f/n או r/e/s.
רשימת התוויות לעיל משתנה לפי סימני היחסה השונים: יחסת את, יחסת אל ויחסת של.

שמות עצם בגרמנית נכתבים תמיד באות גדולה: die Sprache (השפה), der Student (הסטודנט).

יש סיומות שלפיהן אפשר לדעת מהו מינו של שם העצם. להלן הסיומות:

טקסט הכיתוב
זכר נקבה סתמי
ant e ant
er keit chen
טקסט התא ier heit le
טקסט התא ismus ung lein
טקסט התא ling algie en
טקסט התא loge anz מילים בינלאומיות(בדרך כלל)
טקסט התא meter enz טקסט התא
טקסט התא tum ette טקסט התא
טקסט התא טקסט התא kunde טקסט התא
טקסט התא טקסט התא logie טקסט התא
טקסט התא טקסט התא manie טקסט התא
טקסט התא טקסט התא mantie טקסט התא
טקסט התא טקסט התא phangie טקסט התא
טקסט התא טקסט התא phillie טקסט התא
טקסט התא טקסט התא sal טקסט התא
טקסט התא טקסט התא schaft טקסט התא
טקסט התא טקסט התא schrecke טקסט התא
טקסט התא טקסט התא טקסט התא טקסט התא
טקסט התא טקסט התא skopie טקסט התא
טקסט התא טקסט התא urie טקסט התא

כינויי גוף[עריכה]

בגרמנית שלושה כינויי גוף שאינם קיימים בעברית:

  • es: בשם גוף זה משתמשים בגוף שלישי יחיד, כאשר לא מדברים על בני אדם, אלא על דומם, צמחים וחיות (מקביל ל- it באנגלית).
  • Sie: שם גוף זה קיים כמעט בכל השפות האירופיות (vous בצרפתית, Вы ברוסית, usted בספרדית, Lei באיטלקית, ועוד) והוא משמש לגוף שני בפניה "פורמלית". להבדיל מהגופים du (את/ה) ו- ihr (אתם/ן), המשמשים כאשר פונים לחברים, משפחה וילדים, הגוף Sie משמש כאשר פונים לאנשים בכבוד/פורמליות/אנשים שלא מכירים/מבוגרים. לדוגמה, כאשר פוגשים מישהו שלא מכירים יהיה עלינו לפנות אליו ב- Sie. דוגמה נוספת היא כאשר פונים אל מורים, שגם אליהם יש לפנות ב- Sie. יש לשים לב כי Sie (כפנייה "פורמלית") תמיד נכתב עם אות גדולה, וזאת כדי למנוע בלבול עם sie (היא, הם, הן), שכפי שניתן לראות נכתב ומבוטא באותו האופן.
  • man: המשמש למשפטים כללים (כמו one/some באנגלית). בגוף זה משתמשים כאשר לא מדברים על מישהו מסוים, כמו "אתה", היא" או "אנחנו", אלא על דבר כללי כמו "אומרים ש..." (לא מדובר על מישהו מסוים שאומר את זה, אלא בכלליות, יש כאלו האומרים זאת). בעברית בדרך כלל במשפטים מסוג זה, ישתמשו בגוף שלישי רבים, כלומר "הם", לדוגמה: "(הם) אומרים ש..." (למרות שלא מתכוונים למישהו ידוע, אלא בכללי "אומרים ש..."). דוגמות נוספות: "כאן לא מעשנים", "בגרמניה מדברים גרמנית", "אוכלים עם סכין ומזלג" וכו'...
כינוי גוף פירוש
ich אני
du את / אתה (ישיר)
er הוא (זכר)
sie היא (נקבה)
es הוא/זה (סתמי)
man כללי
wir אנחנו
ihr אתם / אתן (ישיר)
Sie את / אתה / אתם / אתן (כבוד)
sie הם / הן