אספרנטו/קורס מזורז/שיעור 1

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

האלפבית: עיצורים[עריכה]

אספרנטו נכתבת משמאל לימין, באותיות שמבוססות על האלף בית האנגלי.

את רוב העיצורים (b, d, f, g, h, k, l, m, n, p, r, s, g, t, v, z) קוראים בדיוק כמו באנגלית, אך יש לשים לדגשים הבאים:

א. את ה-r יש להגות עם צליל גרוני, בדומה לשפות האירופאיות ובשונה מה-r ה"רכה" שנהוגה באנגלית.
ב. האות g תמיד תיקרא כמו ה"ג" במילה "גרביים".
ג. האות s תמיד תיקרא כמו ה"ס" במילה "ספר".

בסרטון הזה תוכלו להאזין לדרך שבה יש להגות כל אחת מהאותיות. הסרטון מדגים גם עיצורים שטרם פגשנו. נכיר אותם בשיעורים הבאים.

יש לשים לב שבאספרנטו, שלא כמו באנגלית ובשפות אחרות, אין עיצורים "נבלעים": כאשר יש רצף של עיצורים יש לקרוא כל עיצור בנפרד. כך למשל במילה knabo יש להגות את ה-k וה-n בנפרד (קנאבו).

האלפבית: תנועות[עריכה]

כללי[עריכה]

את התנועות של האלפבית האספרנטי מבטאים בצורה הבאה בדומה מאוד לאנגלית:

a כמו ה"א" של המילה אנגלית
e כמו ה"א" של המילה אספרנטו
i כמו ה"אי" של המילה אינפורמציה
o ה"או" של המילה אוסף
u כמו ה"או" של המילה מאורגן

a[עריכה]

kapo ראש
nazo אף
mano יד
patro אב
avo סב
knabo נער
tablo שולחן
strato רחוב
planko רצפה
arbo עץ
parto חֶלֶק
lampo מנורה
parko פארק

e[עריכה]

festo חגיגה
besto חיה
stelo כוכב
azeno חמור
orelo אוזן
somero קיץ
tero אדמה

i[עריכה]

mi אני
li הוא
ni אנחנו
filo בן
viro גבר
vivo חיים
libro ספר
birdo ציפור
piro אגס

o[עריכה]

floro פרח
rozo ורד
pomo תפוח
domo בית
tondro רעם

u[עריכה]

nun עכשיו
muro קיר
frukto פרי
urbo עיר
suno שמש
hundo כלב

ההגייה[עריכה]

מספר ההברות במילה נקבע על פי מספר התנועות.

תנועה שאיננה קשורה לעיצור יש להגות בנפרד, כהברה בפני עצמה. בטבלה שלהלן התנועות שהוגים כהברה בפני עצמה מוקפות בסוגריים.

bo(a)to סירה
pi(e)do רגל
(hero(o גיבור
(histori(o היסטוריה

ההטעמה תהיה תמיד על התנועה הלפני אחרונה.

azeno חמור
infano ילד
letero מכתב
kolombo יונה
familio משפחה
folio דף
leono אריה
lernanto תלמיד
Esperanto אספרנטו

שמות עצם[עריכה]

כינויים של אנשים, חיות, עצמים, מושגים (אדם, כלב, חתול, כסא, קור, חלב) וכו' נקראים שמות עצם. כלל אצבע שמאפשר לזהות שם עצם הוא האפשרות להוסיף לפניו את ה' הידיעה.

באספרנטו, כל שם עצם יסתיים בסיומת o. ה' הידיעה באספרנטו היא la. כדי להפוך שם עצם לצורת הרבים יש להוסיף את הסיומת j אחרי הסיומת o. את הסיומת המשולבת oj יש להגות כמו ה-"וי" במילה נוי.

domo בית
domoj בתים
la domo הבית
la domoj הבתים

אוצר מילים[עריכה]

sed אבל
kaj ו.../וגם
sur על...
de של...
en ב...
sidas יושב/יושבת
falas נופל/נופלת
brilas זורח/זורחת
amiko חבר
lito מיטה

תרגילים[עריכה]

בתרגילים הבאים נעשה שימוש בפועל estas שהוא צורת ההווה של הפועל "להיות". בשיעורים הבאים נרחיב על הצורות השונות של הפועל בעבר, הווה ועתיד.

תרגיל 1[עריכה]

תרגם לעברית:

 1. La knabo estas en la domo
 2. Pomoj kaj piroj estas fruktoj
 3. La boato estas de la infano
 4. Li estas amiko de mi
 5. La infanoj estas en la urbo
 6. La suno brilas
 7. Ni sidas en la boato kaj li sidas sur la planko
 8. Malibu estas parto de la urbo Los Angeles

תרגיל 2[עריכה]

תרגם לאספרנטו:

 1. האבא של הילד
 2. ורדים הם פרחים
 3. הרחובות של העיר
 4. הציפורים (הן) על האדמה
 5. הספרים (הם) על השולחן
 6. החברים (הם) בבית
 7. אני בבית
 8. השמש זורחת בקיץ
 9. האף של הנער
 10. התפוח הוא פרי
 11. בבית יש (estas) שולחנות
 12. יפו היא חלק של העיר
 13. הילד במיטה
 14. הכלב הוא חבר של הנער
 15. בבית (יש) יונה
 16. יונים הן ציפורים

פתרונות[עריכה]

תרגיל 1[עריכה]

 1. הנער בבית
 2. תפוחים ואגסים הם פירות
 3. הסירה היא של הילד
 4. הוא חבר שלי
 5. הילדים (הם/נמצאים) בעיר
 6. השמש זורחת
 7. אנחנו יושבים בסירה והוא יושב על הרצפה
 8. מאליבו היא חלק של העיר לוס אנג'לס

תרגיל 2[עריכה]

 1. La patro de la infano
 2. Rozoj estas floroj
 3. La stratoj de la urbo
 4. La birdoj estas sur la tero
 5. La libroj estas sur la tablo
 6. La amikoj estas en la domo
 7. Mi estas en la domo
 8. La suno brilas en la somero
 9. La nazo de la knabo
 10. La pomo estas frukto
 11. En la domo estas tabloj
 12. Jafo estas parto de la urbo
 13. La infano estas en la lito
 14. La hundo estas amiko de la knabo
 15. En la domo estas kolombo
 16. Kolomboj estas birdoj


<<< הקדמה דף השער שיעור 2 >>>