לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 8

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כינוי חוזר (רפלקסיבי)

[עריכה]

38. שם עצם או כינוי גוף שחוזר על הנושא של המשפט נקרא "כינוי חוזר".

39. שלא כמו בעברית, כינויי גוף ראשון (mi, ni) ושני (vi) משמשים ככינויים חוזרים ללא כל שינוי (בעברית לא ניתן להשתמש בהם ישירות, כפי שאפשר לראות בדוגמאות הבאות):

 • Mi vidas min = תרגום ישיר: אני רואה את+אני, ובעברית: את עצמי.
 • Ni havas tapiŝon sub ni = יש שטיח מתחת+אנחנו, ובעברית: מתחתינו.
 • Ni amuzis nin = ישיר: אנחנו שעשענו את+אנחנו, ובעברית: את עצמנו.
 • Vi diras al vi = אתה אומר אל+אתה, ובעברית: לעצמך.
 • Vi amuzas vin = אתה משעשע את+אתה, ובעברית: את עצמך.

40. שימוש חוזר בכינויי גוף שלישי עלול ליצור משפט שאיננו חד-משמעי. כך למשל המשפט "הוא רואה ציפור לידו" יכול להתפרש בשני מובנים:

(1) הציפור עפה ליד האיש, והוא רואה את הציפור שנמצאת ליד. במשפט זה, לידו = ליד (הוא) עצמו.
(2) הציפור עפה ליד איש אחר, והוא רואה את הציפור שעפה לידו. במשפט זה, לידו = ליד האיש האחר.

במשפט (1) כינוי הגוף "הוא" שמובלע במילה "לידו" מתייחס לנושא המשפט, ולכן הוא כינוי חוזר. במשפט (2) כינוי הגוף "הוא" שמובלע במילה מעליו מתייחס למישהו אחר, ולא לנושא, ולכן הוא איננו כינוי חוזר. המשפט "הוא ראה ציפור לידו", לפיכך, איננו חד-משמעי.

כדי להימנע מכפל משמעות, עושים באספרנטו שימוש חוזר בכינויי גוף שלישי רק כאשר הם אינם מתייחסים לנושא של המשפט, כלומר במשפטים כמו דוגמא (2). עבור כינויים חוזרים לגוף שלישי קיים באספרנטו כינוי גוף שלישי מיוחד, si, ובו משתמשים במשפטים כמו דוגמא (1).

כינוי הגוף si משמש גם ביחיד (הוא/היא) וגם ברבים (הם/הן). הריבוי נקבע על פי הריבוי של הנושא שעליו הוא חוזר.

 • Li amuzas sin = הוא משתעשע (=משעשע את עצמו).
 • Davido vidis birdon apud si = דוד ראה את הציפור שלידו (=ליד עצמו).
 • Ŝi trovis floron apud si = היא מצאה פרח לידה (=ליד עצמה).
 • Sara trovis sin sur blua tapiŝo = שרה מצאה את עצמה על שטיח כחול
 • La birdo kaŝas sin sub la folioj = הציפור מתחבאת (=מחביאה את עצמה) מתחת לעלים.
 • Ili amuzas sin = הם משתעשעים (=משעשעים את עצמם).
 • La viroj havas seĝojn apud si = יש לגברים כסאות לידם (=ליד עצמם).
 • La virinoj trovas florojn apud si = הנשים מוצאות פרחים לידן (=ליד עצמן).
 • La arboj havas ĉerizojn sur si = לעצים יש דובדבנים עליהם (=על עצמם).
 • Sub si la infanoj trovis molan tapiŝon = מתחתם (=מתחת עצמם), הילדים מצאו שטיח רך.


כדאי לדעת:

מעצם הגדרתו ככינוי חוזר, כינוי הגוף si לעולם לא יכול לתפקד כנושא של המשפט.

כינוי גוף חוזר

[עריכה]

41. כינוי הגוף si משמש ככינוי חוזר לכינויי גוף שלישי (40). מכך נובע שבכל מקרה שכינויי גוף שלישי (li/ŝi/ĝi/ili) מופיעים במשפט שלא כחלק מהנושא, הם מתייחסים לאדם או לשם עצם אחר מזה שאליו מתייחס הנושא.

 • La knabo laŭdas lin = הנער משבח אותו (=אדם אחר)
 • Ŝi donas pomojn al ŝi = היא נותנת לה (=לאישה אחרת) תפוחים
 • La birdo vidis ĝin = הציפור ראתה את זה (=משהו אחר)
 • La knaboj kaŝis ilin = הנערים החביאו אותם (=נערים אחרים)
 • Ili trovis ilin apud si = הם מצאו אותם (=אנשים אחרים) לידם (=ליד עצמם)

פועל חוזר (רפלקסיבי)

[עריכה]

42. במשפט שבו הנושא מבצע את הפעולה על עצמו, מכנים את הפועל "פועל חוזר". בעברית ובשפות אחרות יש מקרים בהם פועל יוצא מקבל צורה או הטיה מיוחדת. באספרנטו ההטיה של פועל חוזר זהה להטיה של פועל רגיל.

דוגמא לשימוש בפועל amuzi כפועל חוזר:

גוף יחיד יחידה רבים רבות
ראשון mi amuzas min ni amuzas nin
שני vi amuzas vin
שלישי li/ŝi/ili amuzas sin

אוצר מילים

[עריכה]
מילות יחס antaŭ = לפני/מול

שמות עצם libro = ספר skatolo = קופסה strato = רחוב

תארי שם griza = אפור

שמות פועל komenci = להתחיל legi = לקרוא laŭdi = לשבח/להלל
amuzi = לשעשע aparteni = להשתייך iri = ללכת
perdi = לאבד kaŝi = להחביא

תרגיל קריאה

[עריכה]
1. Davido kaj Danielo amuzis sin en la ĝardeno
2. Davido kaŝis sin, kaj Danielo trovis Davidon
3. Danielo sin kaŝis en alta arbo
4. Sara kaj Dana sin kaŝis apud la floroj, kaj la knaboj trovis la knabinojn
5. La knabinoj ne volas perdi sin en la agrabla kampo
6. Davido komencis amuzi sin en luma ĉambro en la domo
7. La muro havas interesajn bildojn sur si
8. Tra la fenestro antaŭ si, Davido rigardas la virojn kaj la virinojn sur la strato

קטע קריאה

[עריכה]

Davido kaj Danielo volis iri al la strato kaj amuzi sin. Ili marŝis al la pordo, kaj trovis ruĝan skatolon antaŭ si. En la skatolo estis libro, kaj Davido diris al si "La libro ne apartenas al mi". Li diris al Danielo "Ĉar ni trovis ĝin, mi volas legi la libron".

Virino antaŭ la pordo komencis rigardi la knabojn, kaj ili diris al ŝi "Ĉu la libro apartenas al vi? Ni trovis ĝin en skatolo". La virino diris "Jes, mi perdis ĝin, kaj mi dankas vin, ĉar vi donas al mi la skatolon kaj la libron".

Ŝi iris al la strato, kaj la knaboj iris al la domo

משפטים לתרגום

[עריכה]
1. הספר בקופסה האפורה לא שייך לי.
2. מצאתי אותו (את הספר) מולי, ליד הדלת.
3. התחלת לשבח את עצמך, אבל אני לא משבח את עצמי.
4. הם התחבאו ואני עמדתי לידם.
5. הציפורים ישבו על העץ, כי היו עליו דובדבנים בשלים.
6. דוד משעשע את עצמו ברחוב, אבל אנחנו אוהבים לשעשע את עצמנו בבית.
7. לעצים יש פירות טובים עליהם.
8 הקיר הגבוה, היו עליו תמונות יפות.
9. היא מצאה את עצמה בחדר מואר ויפה.
10. הספר שייך לה, אבל הוא נפל מהקופסה.
11. השולחן, יש עליו פרחים אדומים, כחולים וצהובים.
12. האם ראית את היונים ליד הפרחים שמולך?
13. הציפורים ראו את הפרי על העץ שלפניהן, ועפו אל הענפים.
14. ישבתי על הספסל בגינה, והתחלתי לקרוא ספר מעניין.
15. הם התחבאו בבית והתחילו לשיר.
16. אבא שלי הוא איש גבוה וחזק.
17. אני אוהב להסתכל עליו.<<< שיעור 7 לדף השער שיעור 9 >>>