אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 9

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

כינויי שייכות[עריכה]

43. כדי ליצור כינוי שייכות יש להוסיף לכינוי הגוף את הסיומת a.

 • Miaj ĝardenoj estas grandaj = הגנים שלי (הם) גדולים
 • Davido sidas sur via seĝo = דוד יושב על הכסא שלך
 • Ĉu vi legis ŝiajn librojn? = האם קראת את הספרים שלה?
 • Mi havas miajn librojn sur mia tablo = הספרים שלי הם על השולחן שלי

רשימת כינויי השייכות באספרנטו:

גוף יחיד יחידה רבים רבות
ראשון mia = שלי nia = שלנו
שני Via = שלך/שלכם/שלכן
שלישי lia = שלו Ŝia = שלה ilia = שלהם/שלהן
Sia = שלו עצמו, שלה עצמה, וכו'

כינויי השייכות מקבלים את הסיומת j כאשר האובייקט אליו הם מתייחסים הוא ברבים. כמו כן הם מקבלים את הסיומת n כאשר הם חלק ממושא ישיר.

44. הכללים של שימוש חוזר בכינויי גוף שלישי (41+40) חלים גם על כינויי השייכות.

 • Li vidas lian ĉevalon = הוא רואה את הסוס שלו (=של מישהו אחר)
 • Davido perdis siajn librojn = דוד איבד את הספרים שלו (=של עצמו)
 • Danielo estas en sia ĉambro = דניאל (נמצא) בחדר שלו (=של עצמו)
 • La birdoj flugis al sia arbo = הציפורים עפו לעץ שלהן (=של עצמן).

45. כדי להשתמש בכינוי שייכות כתואר השם (הספר הזה הוא שלי) יש להקדים לכינוי השייכות את ה-הידיעה.

 • La granda libro estas la mia = הספר הגדול הוא שלי.
 • ili havas la sian, sed ne la lian = יש להם את שלהם, לא את שלו.
 • La iliaj ŝajnas esti bonaj = שלהם נראים טובים.

אוצר מילים[עריכה]

מילות יחס ĝis = עד/לעבר post = אחרי/מאחרי

כינויי זמן hieraŭ = אתמול

שמות עצם diro = אמירה,הערה manĝo = ארוחה patro = אב
kato = חתול pasero = ציפור דרור nesto = קן
vizaĝo = פנים

תארי שם juna = צעיר kolera = כעוס

שמות פועל kapti = לתפוס/לאחוז surprizi = להפתיע lavi = לשטוף
teni = להחזיק

תרגיל קריאה[עריכה]

1. Hieraŭ mi perdis mian grizan katon
2. Ilia kato kaptis nian birdon
3. Via kolera diro surprizis mian patron
4. ?Ĉu la granda kampo apartenas al ŝia patro
5. Ne, ĝi ne estas la lia
6. La lia estas bela, sed mi preferas la mian
7. ?Ĉu vi ŝatas vian libron aŭ la ilian
8. Li havas nek siajn ĉevalojn nek la iliajn
9. La knabinoj ŝajnas esti koleraj
10. Ili komencis legi siajn librojn
11. La viro kaptis kaj tenis siajn ĉevalojn, sed li ne trovis iliajn ĉevalojn
12. Ŝia libro kuŝas sur la planko, post ŝia seĝo
13. Ŝi ne trovis ilian libron, sed la junaj infanoj trovis la sian

קטע קריאה: החתול והדרור[עריכה]

Griza kato iris de la domo ĝis la strato. Ĝi vidis paseron antaŭ si, kaj volis manĝi ĝin. La kato staris post granda arbo, kaj kaptis la paseron.

La pasero diris "Bona kato lavas sin antaŭ sia manĝo, sed vi ne lavis vian vizaĝon". La interesa diro surprizis la katon. La kato ne tenis la paseron, sed komencis lavi sian vizaĝon. La pasero flugis de la kato ĝis la arbo. La kolera kato diris "Mi perdis mian manĝon, ĉar mi komencis lavi min antaŭ la manĝo!".

Nun la katoj ne lavas sin antaŭ la manĝoj. Ili havas siajn manĝojn, kaj post la manĝoj ili lavas la vizaĝojn. La paseroj ne surprizas ilin nun, sed ili tenas la paserojn. La katoj estas feliĉaj, sed la paseroj ne estas feliĉaj.

משפטים לתרגום[עריכה]

1. האם הבית היפה הוא שלך?
2. האישה הלכה דרך הדלת של הבית שלהם, עד החדר שלה.
3. לחדר יש תמונות מעניינות על הקירות שלו.
4. היללנו את הפרחים שלהם אתמול, והם נתנו לנו אותם היום.
5. הספרים שלהם (=של הנערים) נמצאים בקופסה שלהם (=של הספרים).
6. הם (הספרים) על השולחן שלהם (של הנערים).
7. החתול האפור כעס בגלל שהוא לא החזיק את הציפור.
8. הדרור הפתיע אותו, והוא התחיל לשטוף את הפנים שלו (של עצמו).
9. הדרור רצה לעוף לעבר העץ הגבוה, אבל החתול החזיק אותו.
10. הדרור אמר: "חתול טוב שוטף את הפנים שלו, אבל אתה לא חתול טוב".
11. הדרור כעס (=היה כעוס) בגלל שהחתול תפס והחזיק אותו.
12. הדרור לא איבד את הארוחה שלו, אלא החתול איבד את הארוחה שלו.
13. האם אתה רואה את החתול שלו או שלה?
14. אני רואה גם את שלו וגם את שלה, אבל שלנו לא נמצא בגינה.
15. הילדים ראו את הציפורים הצעירות בקן.
16. הנערים לא בביתם (שלהם) אלא בביתו.


הערות ותוספות[עריכה]

 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 8 לדף השער שיעור 10 >>>