לדלג לתוכן

אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 42

מתוך ויקיספר, אוסף הספרים והמדריכים החופשי

בינוני סביל בעתיד

[עריכה]

199. בינוני סביל בעתיד מתאר פעולה שתבוצע או עומדת להתבצע על אדם או עצם (להבדיל מפעולה שהאדם או העצם יבצעו, ושאותה מתארת צורת הפעיל). כדי להפוך שורש לצורה של בינוני סביל בעתיד יש להוסיף לו את הסיומת ota, למשל: scribota = שעומד להכתב.

 • La punota infano mallaŭte ploretas = הילד שייענש בוכה חרישית.
 • La formovota tablo estas peza = השולחן שעומדים להזיזו הוא כבד.
 • La domo konstruota de li estos bela = הבית שייבנה על ידו יהיה יפה.

צורות זמן עתיד סביל

[עריכה]

200. צורות הזמן המורכבות שתקבלות מצירוף הפועל esti (בעבר, הווה או עתיד) + בינוני סביל בעתיד (סיומת ota) משמשות כדי לדווח על נקודת זמן כלשהי (בעבר, בהווה או בעתיד, בהתאמה) ולציין שפעולה או מצב כלשהו עומדים לפעול על נושא המשפט באותה נקודת זמן. משתמשים בצורות זמן מורכבות אלה רק במקרים מיוחדים, בעיקר לצורך הדגשה.

ה' הידיעה לפני מושג כללי

[עריכה]

201. מקדימים את ה' הידיעה לפני מושגים כללים או בעלי משמעות אוניברסלית, כמו גם לפני שם עצם שמציין סוג, קבוצה או תכונה מופשטת.

 • La pacienco estas laŭdinda = הסבלנות משתלמת
 • La vivo surtera estas nur parto de la vivo ĉiama = החיים הארציים הם רק חלק מחיי הנצח.
 • La viro estas pli forta ol la virino = הגבר חזק יותר מהאישה.

הסופית ec

[עריכה]

202. הסופית ec משמשת כדי לגזור משורש המילה מושג כללי או ערך שקשור אליו.

 • fleksebleco = גמישות
 • ofteco = תדירות
 • patreco = אבהות
 • patrineco = אימהות
 • amikeco = חברות
 • indeco = כדאיות
 • dankemeco = אסירות תודה
 • maltrankvileco = אי שקט

אוצר מלים

[עריכה]
שמות עצם ŝipo = ספינה bordo = גדה/חוף ponto = גשר
brako = זרוע surtuto = מעיל lano = צמר
ŝtono = אבן meblo = רהיט vaporo = קיטור

תארי שם kruta = תלול pitoreska = ציורי

שמות פועל veturi = לנסוע sonori = לצלצל fabriki = לייצר
svingi = להתנדנד pasi = לעבור

קטע קריאה: בספינת הקיטור

[עריכה]

Unu el la plezuroj de la kampara vivo konsistas el la multenombraj (רבים) okazoj por veturi ĉien, kien oni volas iri, per kvietaj pitoreskaj vojoj. Ni havas ankoraŭ unu okazon por plezuro en nia vilaĝeco, ĉar ni povas veturi per vaporŝipo sur la bela lago ĉe kies bordo kuŝas la vilaĝo.

Hieraŭ du kuzinoj venis por viziti ĉe ni, kaj tuj post la tagmanĝo ni decidis promeni laŭ tiu pitoreska vojeto al la lago. Kiam ni alvenis al la lago, ni rimarkis ke beleta vaporŝipeto estis ĵus forironta. Tial mi aĉetis tri biletojn, kaj kiel eble plej rapide ni suriris la ŝipeton. La sonoriloj (פעמונים) estis jam sonorintaj, kaj tuj post kiam ni transmarŝis la ponteton, de la tero al la planko de la ŝipeto, oni forprenis la ponteton.

Kelkaj personoj kiuj estis ankoraŭ sur la tero kuris kun granda rapideco al la ponteto. Ili svingis la brakojn kaj la ombrelojn tre energie, sed la ŝipeto ne atendis eĉ unu minuton. La personoj ŝajnis tre koleraj pro sia malfrueco, kaj ankoraŭ pli koleraj pro la trankvila foriro de la ŝipeto.

Ĉiu sur la ŝipeto ridetis, ĉar la koleremo (רגזנות) estas ĉiam amuza. Tiam ĉiu komencis sin amuzi tiel, kiel li deziris. Mi estis kunportinta dikan lanan surtuton, sed pro la varmeco de la vetero mi ne bezonis ĝin, kaj lasis ĝin sur apuda seĝo.

Ni atendis kun plezuro por vidi la krutajn montetojn kiuj estos videblaj tuj kiam la ŝipeto estos pasinta preter malgranda arbaro. La pitoreskeco de la belaj montetoj estas difektota, ĉar grandaj fabrikejoj estas jam konstruataj ĉe la montpiedoj. La ŝtonoj por la muroj jam kuŝas pretaj apude, kune kun grandaj stangoj kaj aliaj pecoj da ligno. Tie oni fabrikos tablojn, seĝojn, kaj aliajn meblojn el zorge elektita ligno.

משפטים לתרגום

[עריכה]
1. זה קשה בכל מובן לבחור מתנה לילד שכבר יש לו (ברשותו) מספיק צעצועים.
2. בחנות צעצועים אתמול הסתכלתי על בובות עשויות מאריג וחומר אחר.
3. היו שם סוסי פוני, כלבלבים וגם אריות וגמלים קטנים.
4. היו שם גם מערכות רהיטים (126) שהיו מורכבים משולחנות, כיסאות וכורסאות.
5. על השולחנות היו צלוחיות שהכילו ירקות, פירות ובשר צלוי, שהיו עשויות מנייר צבעוני.
6. היו גם ספלונים מזכוכית דקה, שלתוכם אפשר למזוג מים או חלב.
7. כיוון שדולאר אחד היה כל (194) הכסף שהיה לי בארנק, יצאתי מהחנות.
8. הלכתי לאורך שביל אבן ציורי לעבר האגם, והרהרתי (pripensis) איזה סוג של מתנה אבחר.
9. ספינת הקיטור בדיוק עמדה לעזוב, לכן חציתי את הגשרון, בזמן שהפעמונים שלה צילצלו, ונסעתי באויר הפתוח (libera).
10. החוף שעברנו מאד ציורי, אבל היופי שלו עומד להתקלקל, בגלל שמפעל רהיטים גדול עומד להבנות בין הגבעה התלולה ובין האגם.
11. הקירבה שלו למים נחוצה, בגלל שישתמשו (סביל) באנרגיית מים (akvoforto).


הערות ותוספות

[עריכה]
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 41 לדף השער שיעור 43 >>>